CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Mục tiêu phát triển bền vững SDGs cần có sự phát triển của các hệ thống dữ liệu quốc gia

SSHPA (28-07-2019) — Năm 2015, 193 quốc gia và United Nations đã cùng đồng thuận về các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs), hướng tới giải quyết các vấn đề quan trọng của nhân loại như đói nghèo, giáo dục, năng lượng, môi trường, hay bất bình đẳng.

(Nguồn: ISGlobal)

Hướng tới các mục tiêu này, nhiều vấn đề và hướng giải quyết đã được đưa ra như tăng cường đầu tư khoa học, tiếp cận nước sạch, hay cải cách giáo dục. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà nghiên cứu Jessica Espey (Chương trình TReNDS, UN Sustainable Development Solutions Network) trên Nature, nếu như không thể giải quyết được vấn đề lưu trữ và phân tích dữ liệu để phát triển các hệ thống giám sát, thì còn lâu nữa chúng ta mới có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững này.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, tác giả Espey đánh giá, tại các quốc gia đang phát triển hiện nay, hệ thống cơ sơ dữ liệu không được đầu tư, có cơ sở hạ tầng kém, đồng thời người quản lý cũng không có các kĩ năng thiết yếu. Điều này khiến hầu hết dữ liệu quốc gia được tổng hợp trên giấy, rồi nhập thủ công vào máy tính với khả năng truy cập online hạn chế. Đồng thời, dữ liệu cũng hiếm khi được cập nhật kịp thời, mà thường xuyên trễ từ vài tuần cho đến vài năm.

Điều này dẫn đến các chính sách không thực sự được dựa trên dữ liệu đầy đủ. Khả năng giám sát thời gian thực để đưa ra phản ứng hỗ trợ kịp thời với các vấn đề như thiên tai, khai thác khoáng sản bất hợp pháp, săn trộm động vật quý hiếm cũng khó có thể được thực hiện.

Để giải quyết các vấn đề này cần sự đầu tư, hợp tác, và phối hợp nhịp nhàng giữa chính phủ, các công ty tư nhân, các nhà khoa học, và cả cộng đồng quốc tế. Các tiêu chuẩn cũng cần được đặt ra để đảm bảo sự thông suốt, minh bạch thông tin giữa các bên liên quan.

Hiệu quả của một hệ thống cơ sở dữ liệu mang lại sẽ có ảnh hưởng tích cực tới kinh tế, xã hội và môi trường. Ví dụ tại Mỹ, dữ liệu quan sát Trái Đất từ các vệ tinh góp phần sản xuất ra lợi nhuận ước tính 2.19 tỉ đô la nhờ các ứng dụng cho việc sử dụng đất tốt hơn hay phản ứng kịp thời trước thiên tai.

Để các quốc gia có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững, chắc chắn, một cuộc cách mạng dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia là điều cực kì cấp thiết.

*Tham khảo:

Espey, J. (2019). Sustainable development will falter without data. Nature, 571, 299, doi: 10.1038/d41586-019-02139-w


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):