CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học và nhân văn cần hợp tác để giải quyết biến đổi khí hậu

SSHPA (10-08-2019) — Hiện nay, khi nhắc đến biến đổi khí hậu và hướng giải quyết vấn đề này, hầu hết công chúng nhìn nhận và đánh giá chủ yếu dưới góc nhìn khoa học tự nhiên, sinh học, hay kĩ thuật. Trong khi đó, khía cạnh nhân văn của biến đổi khí hậu lại ít được chú ý, mặc dù dân số, các hoạt động kinh tế và hành vi của con người cũng góp phần gia tăng lượng khí thải nhà kính, tác động tới môi trường và khí hậu.

Trên The Conversation, hai tác giả đến từ University of California, Irvine, Hoa Kỳ là Steven D. Allison và Tyrus Miller đánh giá khoa học tự nhiên cần nghiên cứu nhân văn trong giải quyết biến đổi khí hậu.

Trước hết, các nhà nghiên cứu nhân văn có thể mang đến một quan điểm tập trung vào con người, thông qua phân tích lịch sử, văn chương, nghệ thuật mà nhân loại để lại. Các nghiên cứu này góp phần giải thích các tác động văn hoá tới các hành vi ảnh hưởng tới môi trường, điển hình như sự phụ thuộc vào nguyên liệu hoá thạch tại các xã hội công nghiệp hoá.

Công nghệ ‘mềm’ cũng là một đóng góp quan trọng của các nhà nghiên cứu nhân văn. Nếu như các nhà khoa học tự nhiên có thể mang tới các giải pháp kĩ thuật cho vấn đề này thì các nhà nghiên cứu nhân văn có thể mang lại các giải pháp vô hình để giải quyết vấn đề. Ví dụ, các nguyên tắc đạo đức có thể được áp dụng hợp lý trong quá trình hoạch định chính sách, hay lịch sử và văn hoá cũng có thể dự đoán ảnh hưởng của các chính sách khác nhau.

(Nguồn: Photo by Markus Spiske temporausch.com from Pexels)

Các nhà nghiên cứu nhân văn có thể giúp các giải pháp cho biến đổi khí hậu gần gũi hơn với các giá trị của con người. Hiện nay, có nhiều nghiên cứu học thuật đã tìm hiểu về mối quan hệ giữa con người và Trái Đất. Thông qua các câu chuyện khoa học viễn tưởng về các thảm hoạ diệt vong, một nghiên cứu đã cho thấy các câu chuyện này, dù không đưa ra giải pháp, nhưng cũng phản chiếu cách mà xã hội nhìn nhận về thế giới tương lai, nỗi sợ diệt vong, hay các cá nhân đại diện tới sự kiện đó. Ví dụ, các câu chuyện về thảm hoạ môi trường thường mô tả các nhà khoa học là không đáng tin cậy, trong khi các nhà môi trường thậm chí còn cực đoan và bạo lực. Bên cạnh các câu chuyện, cách các nền văn minh cổ xưa đối mặt với thay đổi khí hậu cũng được nghiên cứu kĩ lưỡng để chúng ta có thể chuẩn bị các phương án, giải pháp phù hợp.

Theo hai tác giả, đã đến lúc chúng ta cần sự kết hợp giữa khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, nhân văn để cùng giải quyết biến đổi khí hậu.

*Tham khảo:

Steven D. Allison & Tyrus Miller. (2019). Why science needs the humanities to solve climate change. The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/why-science-needs-the-humanities-to-solve-climate-change-113832.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):