CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Emerald tham gia bình duyệt minh bạch của Web of Science Group

SSHPA (12-08-2019) — Ngày 8 tháng 8 năm 2019 vừa qua, nhà xuất bản Emerald đã chính thức kết hợp với Web of Science Group để áp dụng quy trình bình duyệt minh bạch (Transparent peer review) từ Publons, ScholarOne tới 3 tạp chí hàng đầu của Emerald là Online Information ReviewIndustrial Lubrication and Tribology và International Journal of Social Economics.

Bình duyệt minh bạch được thử nghiệm đầu tiên vào tháng 9 năm 2018 trên tạp chí Clinical Genetics thuộc nhà xuất bản Wiley. Dịch vụ này sẽ giúp độc giả có thể truy cập toàn bộ lịch sử quá trình bình duyệt của một bài báo: từ các bản báo cáo bình duyệt đầu tiên, tới phản hồi của tác giả, cho tới thư quyết định của biên tập viên. Mỗi nội dung đều sẽ được công bố kèm theo mã số DOI riêng biệt để giúp độc giả có thể dễ dàng trích dẫn.

Theo Wiley, kể từ khi bắt đầu bình duyệt minh bạch cho đến đầu năm 2019, các tác giả của 278 trong tổng số 336 bản thảo nộp vào (83%) lựa chọn thử nghiệm với phương thức bình duyệt mới này. Tuy nhiên, chỉ có 19% bình duyệt đồng ý chia sẻ báo cáo của họ (86 báo cáo, với 16 báo cáo có danh tính).


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):