CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Vấn đề về giới trong nghiên cứu y khoa

SSHPA (13-09-2019) — Một nghiên cứu đăng ngày 28-7-2019 trên tạp chí The Aging Male đã chỉ ra một nghịch lý trong nền y tế quốc gia tại Mỹ hiện nay: sự thiếu quan tâm và thiếu nhận thức tới các vấn đề sức khoẻ của nam giới. Bài rà soát tổng quan y văn đã chỉ ra có nhiều vấn đề sức khỏe hiện diện ở nam giới nhiều hơn nữ giới, nhưng sức khoẻ nam giới lại chưa được quan tâm như một phần lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt như nữ giới.

Phản bác lại vấn đề này, nhà nghiên cứu Stephanie Coen (University of Nottingham, Anh Quốc) đã nêu ra một vấn đề chưa được quan tâm đúng mức khác: các nghiên cứu y khoa vẫn thường xuyên mặc định đối tượng nghiên cứu hầu hết là nam (với con người) hoặc giống đực (với động vật hay gene). Cô đã nêu ra các dẫn chứng cụ thể trên Twitter cá nhân của mình.

Nghiên cứu mới đây với tựa đề Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis trên tạp chí The Lancet đã chỉ ra chỉ có 31% các nghiên cứu y sinh trong năm 2016 là có báo cáo vấn đề giới. Nghiên cứu này cũng chỉ ra sự xuất hiện của tác giả nữ ở các vai trò tác giả đầu hoặc chốt làm tăng xác suất bài viết báo cáo về giới. Tuy vậy, hành vi báo cáo về giới cũng thường chỉ liên quan tới các tạp chí có thứ hạng thấp.

Nghiên cứu về báo cáo về giới trong các thí nghiệm nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled trials – RCT) tại Canada cũng chỉ ra không có nghiên cứu này phân tích sâu hay định nghĩa cụ thể về giới tính.

(Nguồn: Photo by Martin Lopez from Pexels)

Dựa trên 304 công bố về thử nghiệm ung thư lâm sàng có bình duyệt trong giai đoạn 2000-2010, bài rà soát tổng quan trên tạp chí Cancer chỉ ra có đến hơn 80% đối tượng tham gia thử nghiệm là người da trắng và gần 60% là đàn ông.

Hiện nay, bản thân các nhà nghiên cứu y khoa cũng đã và đang đấu tranh để nâng cao nhận thức về vấn đề này. Điển hình là nhà nghiên cứu Melina Kibbe đã tự công bố kết quả tiêu cực của bản thân để cho thấy phương pháp của mình chỉ có kết quả tích cực trên chuột đực.

Cuộc tranh luận này cho thấy hiện nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải quyết triệt để về sức khoẻ của từng giới nói riêng, và trong khoa học nói chung.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):