CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Đọc nghiên cứu về bền vững với chiến dịch #WeStandByOurPlanet

SSHPA (26-08-2019) — Mới đây, Taylor & Francis Asia Pacific đã triển khai chiến dịch có tên gọi #WeStandByOurPlanet. Các bài nghiên cứu hoặc chương sách (bản eBook) về vấn đề bền vững do Taylor & Francis xuất bản sẽ được nhà xuất bản này đóng góp miễn phí dựa theo 5 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs) của UNESCO về hỗ trợ, bảo tồn động vật hoang dã:

Toàn bộ các bài nghiên cứu và chương sách sẽ được truy cập miễn phí cho đến ngày 30-11-2019.

Bên cạnh đó, #WeStandByOurPlanet còn đóng góp cho mục tiêu hỗ trợ, bảo tồn động vật hoang dã thông qua bộ sưu tập Sustainable Development Goals Online (SDGO) Collection, và sáng kiến Buy A Book And We'll Donate.

SDGO Collection bao gồm hơn 12.000 bài nghiên cứu và chương sách, cùng với các tài liệu cho giảng dạy và học tập khác về 17 mục tiêu phát triển bền vững SDGs được lựa chọn kĩ càng.

Với Buy A Book And We'll Donate, một đô la từ mỗi cuốn sách trong danh mục của chiến dịch được mua sẽ được dành tặng cho khu bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):