CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tìm hiểu mức độ chủ động và động lực thực hiện chiến lược môi trường của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam

SSHPA (27-08-2019) — Mối bận tâm ngày càng lớn đối với môi trường của công chúng và người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản từ thị trường mới nổi phải thường xuyên điều chỉnh chiến lược xuất khẩu theo hướng thân thiện với môi trường. Áp lực này đã tạo ra xu hướng nghiên cứu về chiến lược môi trường (Environmental Strategies – ESs) của doanh nghiệp, tuy nhiên các nghiên cứu về động lực – rào cản hay mô hình tích hợp liên kết tiền đề với hậu quả chưa được thực hiện riêng cho từng ngành, hay nghiên cứu về sự thay đổi và mức độ chủ động thực hiện của các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, còn ít nghiên cứu khai thác bối cảnh quốc tế và bằng chứng thực nghiệm từ các thị trường mới nổi.

Vấn đề môi trường nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng nói chung và người tiêu dùng nói riêng (Nguồn: Pixabay)

Nhằm tìm hiểu và đánh giá các mức độ chủ động khác nhau và động lực thực hiện chiến lược môi trường của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, nhóm tác giả đến từ trường Đại học Thương Mại: Đỗ Thị Bình, Uyên Nguyễn, và hai tác giả khác là Nguyễn Thế Ninh (La Trobe University, Úc) và Lester W. Johnson (Swinburne University of Technology, Úc) đã thực hiện nghiên cứu với tên gọi Exploring the Proactivity Levels and Drivers of Environmental Strategies Adopted by Vietnamese Seafood Export Processing Firms: A Qualitative Approach. Kết quả được công bố trên tạp chí Sustainability [2018 JIF = 2.592; 2018 CiteScore = 3.01] vào tháng 7 vừa qua.

Sử dụng dữ liệu công khai của 32 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam và phỏng vấn bán cấu trúc 44 quản lý thuộc 28 doanh nghiệp, nghiên cứu chỉ ra mức độ chủ động của chiến lược môi trường được doanh nghiệp áp dụng dựa trên 4 mức độ:

  • Chiến lược phản ứng (reactive ESs): được xây dựng tuân thủ các quy định về môi trường, nhấn mạnh vào việc giảm thiểu rủi ro, nợ phải trả và chi phí
  • Chiến lược tập trung (focused ESs): nằm ở mức độ cam kết khá hạn chế đối với các vấn đề môi trường trong sản xuất sản phẩm, hệ thống tổ chức, chuỗi cung ứng và ít quan tâm đến việc thực hiện các hoạt động môi trường bên ngoài doanh nghiệp
  • Chiến lược cơ hội (opportunistic ESs): phát triển các hoạt động môi trường bên ngoài ranh giới doanh nghiệp, thể hiện mối quan tâm cao hơn trong việc xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan như nhà cung cấp, chính phủ và cộng đồng địa phương
  • Chiến lược chủ động (proactive ESs): là mức độ cao nhất bao gồm nhiều cam kết về môi trường trong sản xuất sản phấm, hệ thống tổ chức, chuỗi cung ứng và các mối quan hệ bên ngoài doanh nghiệp

Trong đó, phần lớn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam áp dụng chính sách môi trường một cách phản ứng (chiếm đến 33%), sau đó lần lượt là cơ hội (30%), tập trung (24%) và chủ động (13%).

Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở thị trường mới nổi như Việt Nam luôn cần chú ý điều chỉnh chiến lược về môi trường (Nguồn: Pexels)

Nghiên cứu cũng cho thấy động lực thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện các chiến lược môi trường khác nhau bao gồm cả yếu tố bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp tại nước nhà cũng như nước nhận xuất khẩu: nguồn lực, năng lực của doanh nghiệp; sự hỗ trợ của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước; quy định nhập khẩu, mối quan tâm đến vấn đề môi trường của công chúng, hệ thống chứng nhận của các tổ chức phi chính phủ và cường độ cạnh tranh tại nước nhận xuất khẩu.

Mặc dù còn một số hạn chế khi sử dụng phương pháp định tính và giới hạn số lượng doanh nghiệp điều tra dựa trên thị trường chứng khoán của Việt Nam, những phát hiện này đã cung cấp một số kết quả thực tiễn có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam, đồng thời đưa ra gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai.

*Thông tin thư viện (APA):

Do, B., Nguyen, U., Nguyen, N., Johnson, L.W. (2019). Exploring the Proactivity Levels and Drivers of Environmental Strategies Adopted by Vietnamese Seafood Export Processing Firms: A Qualitative Approach. Sustainability, 11(14), 39-64. DOI: https://doi.org/10.3390/su11143964

Hoàng Lê Ngọc Anh (hoanglengocanh1996@gmail.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):