CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Peerage of Science, bioArxiv, và bình duyệt học thuật độc lập

SSHPA (03-10-2019) — Peerage of Science là dịch vụ bình duyệt và công bố khoa học miễn phí. Các nhà nghiên cứu có thể tải bản thảo của mình lên hệ thống của Peerage of Science trước khi nộp cho tạp chí. Bản thảo sẽ được bình duyệt qua 4 giai đoạn:

1. Nộp bài và bình duyệt (Submission and Reviews)

2. Bình duyệt của bình duyệt (Peer-review-of-peer-review)

3. Đăng tải bản chỉnh sửa, hoặc rút bản thảo để nộp lại (Manuscript revision upload, or withdrawal for re-submission)

4. Đánh giá bản thảo lần cuối (Final evaluation of the revised manuscript)

Mỗi giai đoạn của bản thảo sẽ đều có thời hạn do tác giả đặt ra, và bắt buộc các nhà bình duyệt phải chấp thuận. Trong suốt quá trình bình duyệt, tác giả cũng có thể nhận được lời mời đăng bài từ các tạp chí đã đăng kí với Peerage of Science. Đối với các tạp chí khác, Peerage of Science sẽ cung cấp một đường dẫn tới báo cáo bình duyệt của bản thảo để tác giả có thể thông báo tới ban biên tập tạp chí định nộp.

Mới đây, ngày 30-9-2019 vừa qua, Peerage of Science cùng với Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), EMBO PresseLife và Hypothesis đã chính thức công bố chương trình TRiP - Transparent Review in Preprints. Chương trình thử nghiệm mới này giúp độc giả của hệ thống preprints bioRxiv có thể xem báo cáo bình duyệt cho bản thảo từ Peerage of Science ngay trên bioRxiv, dù bản thảo đã được công bố chính thức hay chưa.

Tác giả bản thảo phải lựa chọn tham gia tính năng này trên Peerage of Science, và bắt buộc phải công bố tất cả các báo cáo bình duyệt. Sau đó, báo cáo sẽ được đăng trên bioRxiv với giấy phép CC-BY. Danh tính của tay bút bình duyệt sẽ được giữ kín, trừ khi họ muốn sử dụng tên thật.

Hiện nay một số bản thảo với bình duyệt từ TRiP đã được đăng tải:

  • With our powers combined: integrating behavioral and genetic data to estimate mating success and sexual selection. DOI: https://doi.org/10.1101/129346
  • Genomic prediction offers the most effective marker assisted breeding approach for ability to prevent arsenic accumulation in rice grains. DOI: https://doi.org/10.1101/452276

Một tổng hợp báo cáo bình duyệt của TRiP

Một số tổ chức như American Society for Plant Biology hay Public Library of Science (PLOS) cũng dự kiến sẽ tham gia vào chương trình TRiP trong tương lai.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):