CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

CBQT Scopus mới của Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương về vai trò năng lực lõi lãnh đạo trong phát triển tổ chức

SSHPA (07-10-2019) — Trong thời kì phát triển toàn cầu hiện nay, đội ngũ lãnh đạo cấp cao có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược để giúp doanh nghiệp có thể bắt kịp với xu thế phát triển và sự biến động của thị trường. Để có thể đạt tới hiệu suất tốt, doanh nghiệp cần chú ý tới năng lực nhận thức, các hoạt động khởi nghiệp, và năng lực lõi của mình.

Tập trung vào tìm hiểu mối quan hệ giữa đặc tính của đội ngũ quản lý cấp cao như nhân khẩu học và văn hoá, và các yếu tố như năng lực nhận thức, định hứng khởi nghiệp, năng lực lõi, và hiệu suất quản lý, nghiên cứu mới đây trên tạp chí Academy of Entrepreneurship Journal [2018 Scopus CiteScore = 0.98] đã xây dựng mô hình lý thuyết phân tích. Tiếp theo, kiểm nghiệm thực chứng được tiến hành với dữ liệu khảo sát bằng bảng hỏi với 500 doanh nghiệp tại Đài Loan, trong đó 114 phiếu trả lời đã được sử dụng (22.8%) để phân tích.

 

(Nguồn: Bui et al., 2019)

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bài viết với tựa đề Acquiring Top Management Team Core Competence Through Absorptive Capacity and Entrepreneurial Orientation. Đây là thành quả hợp tác giữa tác giả Bùi Anh Tuấn (Đại học Ngoại thương, Hà Nội) và các tác giả đến từ Đài Loan: Ying Kai Liao và Nguyễn Phước Thiện (Nanhua University) và Ching Feng Chang (National Chung Keng University).

(Ảnh từ hồ sơ Scopus do SSHPA tra cứu)

Để kiểm tra các giả thiết, phương pháp mô hình SEM (Structural Equation Model) được áp dụng để có thể đánh giá mối quan hệ giữa các biến. Kết quả phân tích đã chỉ ra mối quan hệ đáng chú ý giữa đặc tính của đội ngũ quản trị cấp cao, năng lực nhận thức, định hướng khởi nghiệp và năng lực lõi. Phông nền chuyên môn, và trình độ giáo dục của đội ngũ lãnh đạo có ảnh hưởng rõ rệt tới định hướng khởi nghiệp, năng lực nhận thức và năng lực lõi của doanh nghiệp. Đồng thời, các yếu tố này cũng trực tiếp nâng cao hiệu suất hoạt động và quản lý. Bên cạnh đó, sự chủ động trong cạnh tranh và sự tự chủ trong định hướng khởi nghiệp cũng là các yếu tố có hiệu ứng tốt tới hiệu suất quản lý của doanh nghiệp.

Đội ngũ quản lý cấp cao có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển tầm nhìn và kế hoạch chiến lược của tổ chức, vì vậy, các quyết định của lãnh đạo sẽ có ảnh hưởng lớn tới các bước phát triển tiếp theo của tổ chức. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một khung hữu dụng cho các nhà nghiên cứu để đánh giá mối quan hệ giữa đặc tính của đội ngũ quản trị cấp cao, với các phẩm chất quan trọng bậc nhất, với bằng chứng thực nghiệm cho các doanh nghiệp trong phát triển chính sách thu hút, tuyển dụng nhân sự quản lý cấp cao.

(Nguồn: Pexels)

Tác giả dẫn dắt của công bố hiện cũng đang là lãnh đạo tại trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Chắc chắn kết quả của nghiên cứu này cũng sẽ ích lợi trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển (bao gồm cả phát triển đội ngũ lãnh đạo) của trường ĐH Ngoại thương.

*Thông tin thư viện (APA):

Bui, A. T., Liao, Y. K., Nguyen, P. T., & Chang, C. F. (2019). Acquiring top management team core competence through absorptive capacity and entrepreneurial orientation. Academy of Entrepreneurship Journal, 25(1), 1-20.

*Hồ Mạnh Toàn (AI for Social Data Lab - AISDL)


Ý kiến bạn đọc (0):