CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học Nga khép kín, hướng nội

SSHPA (13-10-2019) -- Tác giả Dalmeet Singh Chawla có bài trích lược nghiên cứu mới trên Nature Index ngày 10-10 cho biết, hệ thống khoa học của Nga chệch bước rõ rệt so với chuẩn mực hợp tác quốc tế toàn cầu hiện nay.

Các nhà khoa học Nga có xu hướng chủ yếu đăng bài trên các tạp chí nội địa và các nghiên cứu cũng ít có ảnh hưởng tầm toàn cầu, vươn xa về phương diện khoa học. Bên cạnh đó, tỷ lệ hợp tác quốc tế cũng ở mức thấp.

Đồ thị về chỉ số toàn cầu hóa với ấn phẩm khoa học của Nga dưới đây cho thấy khoảng cách rất lớn với phần còn lại của thế giới. Chỉ số này có trị số chạy từ 0 đến 1, càng gần 1 thì phản ánh mức độ toàn cầu hóa của ấn phẩm càng cao. (Về phương pháp luận, xin tham khảo: http://globalizationofscience.com/)

Các tác giả không nói rằng việc hướng nội sẽ làm giảm chất lượng nghiên cứu. Tuy nhiên về lâu dài, việc đi chệch chuẩn mực hợp tác và toàn cầu hóa quá lâu sẽ dẫn đến sự lạc điệu về hướng nghiên cứu, và xa rời nhu cầu khoa học của phần còn lại thế giới. Khả năng cập nhật thành tựu theo hướng mới cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong bài cũng có dẫn lại một thông tin nghiên cứu lý thú, xuất bản năm 2011 (https://doi.org/10.1016/j.joi.2011.05.003), cho biết, khoảng cách vật lý đo được trên thực tế về hợp tác giữa các tác giả trên thế giới đã tăng từ 334 km năm 1980 lên 1553 km vào năm 2009.

Các thông tin khác thú vị có thể tham khảo thêm ở URL dưới đây.

* URL: https://www.natureindex.com/news-blog/russian-science-stays-at-home

 


Ý kiến bạn đọc (0):