CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Không chỉ là ‘may mắn’ hay ‘liên tục học hỏi’, thất bại hay thành công phức tạp hơn nhiều

SSHPA (06-11-2019) — Một nghiên cứu mới đây với tựa đề Quantifying the dynamics of failure across science, startups and security trên Nature đã thu thập 3 bộ dữ liệu lớn để tìm hiểu về cơ chế tác động tới động lực của sự thất bại. Bộ dữ liệu đầu tiên thu thập thông tin 776.721 đơn xin tài trợ của National Health Institutes (NIH) trong giai đoạn 1985-2015. Bộ dữ liệu thứ 2 là quá trình khởi nghiệp của về 58.111 công ty khởi nghiệp 253.579 nhà sáng tạo trong giai đoạn 1970-2016. Cuối cùng, rất thú vị, là bộ dữ liệu về hơn 170.350 cuộc tấn công khủng bố của 3.178 tổ chức khủng bố trong giai đoạn 1970-2017.

(Nguồn: Image by Sasin Tipchai from Pixabay)

Tìm hiểu về tác động của yếu tố cơ hội và khả năng tích luỹ trong quá trình dẫn đến thành công, kết quả phân tích của hiệu suất lần thử đầu tiên và áp chót trong chuỗi thất bại ở cả 3 bộ dữ liệu cho thấy hiệu suất tại lần thử áp chót tốt hơn so với lần đầu tiên. Về cơ bản, quá trình tích luỹ, học tập giúp giảm thiểu số lần thất bại để có thể dẫn tới thành công. Mặc dù vậy, sự thất bại vẫn có thể kéo dài hơn dự kiến trước khi đạt đến thành công.

Để tìm hiểu sâu hơn, các tác giả đã chạy thử một mô hình một tham số đơn giản để tìm hiểu các nỗ lực tương lai được dựa trên thất bại trước đó như thế nào. Kết quả phân tích cho thấy số lần thất bại liên tiếp của những nhóm thất bại có phân phối khá tương đồng với nhóm thành công cuối cùng. Điều này gợi ý những người đạt thành công cuối cùng chưa hẳn đã cố gắng thử nhiều hay ít lần hơn so với những người chưa đạt được thành công. Kết quả phân tích thống kê cũng ủng hộ giả thiết rằng nếu nỗ lực tương lai được xây dựng một cách có hệ thống dựa trên các thất bại quá khứ, động lực của các lần thất bại lặp lại sẽ có dấu hiệu thống kê khá rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Khoảng cách giữa thất bại và thành công thường được gán cho số phận, chiến lược phát triển, hay tố chất cá nhân, nhưng phân tích của nghiên cứu cho thấy kết quả cuối cùng có thể rất khác dù đặc điểm của cá nhân/tổ chức là giống nhau, đã gợi ý đạt được thành công hay thất bại có cơ chế phức tạp hơn nhiều.

*Tham khảo:

Yin, Y., Wang, Y., Evans, J. A., & Wang, D. (2019). Quantifying dynamics of failure across science, startups, and security. Nature, doi:10.1038/s41586-019-1725-y


Ý kiến bạn đọc (0):