CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Sự xuất hiện của Internet và tiền đề cho game online phát triển

SSHPA (11-11-2019; Nguyễn Thanh Nhàn) — Kể từ khi Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế đóng sang nền kinh tế thị trường, sự phát triển của Internet đã góp một phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống, mở ra nhiều cơ hội cho các ngành dịch vụ giải trí, và trở thành hệ thống huyết quản cho sự vận hành cho sự bùng nổ của game online tại Việt Nam.

Mới đây, bài nghiên cứu có tựa đề The Introduction of Internet to Vietnam as the Technological Foundation for Online Gaming: An Analysis của tác giả Phan Quang Anh (University of Zurich, Thuỵ Sĩ) trên tạp chí Asia-Pacific Social Science Review [CiteScore 2018 = 0.46] đã tập trung phân tích tác động của việc cải cách nền kinh tế; dỡ bỏ lệnh cấm vận và kinh tế ngoại giao của Mỹ với Việt Nam; và đánh giá một số chính sách cốt lõi tạo nên điều kiện cho sự hình thành và phát triển của dịch vụ Internet tại Việt Nam.

Bài nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ các tạp chí lấy tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và các tài liệu nghiên cứu cung cấp bởi Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Singapore tập trung vào nền kinh tế Việt Nam và các chính sách của chính phủ trong giai đoạn sau khi phục hồi từ sụp đổ kinh tế năm 1983. Áp dụng phương pháp phân tích nội dung, tác giả Phan Quang Anh đã giúp cung cấp cái nhìn sâu về các điều kiện góp phần hình thành nên cơ sở kỹ thuật cơ bản nhất để trò chơi trực tuyến tại Việt Nam phát triển. Đầu tiên phải nhấn mạnh là quyết định thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việc xóa bỏ lệnh cấm vận thương mại là một hành động mở đường cho phép Việt Nam vươn ra thế giới bên ngoài và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, mảng viễn thông Việt Nam đã trải qua quá trình hiện đại hóa và cải tiến nhanh chóng với các quyết định tập trung vào công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống viễn thông quốc gia.

Bài nghiên cứu còn gợi ý dòng thời gian định hình sự hình thành và phát triển dịch vụ Internet tại Việt Nam với 3 giai đoạn chính:  

  • Giai đoạn 1 từ năm 1990 đến 1996 bàn về quá trình kiến tạo để giới thiệu Internet tại Việt Nam của chính phủ với các hoạt động nghiên cứu với sự hỗ trợ của nước ngoài.
  • Giai đoạn 2 là giai đoạn 1997-2001 với sự ra mắt của các loại hình dịch vụ Internet có thể được tiếp cận rộng rãi.
  • Giai đoạn 3: là thời điềm Việt Nam bước vào thế kỉ 21 với sự phát triển của Internet tốc độc cáo ADSL, sự xuất hiện của game online tại Việt Nam, và các nỗ lực để kiểm soát một loại hình dịch vụ, giải trí mới này.

(Nguồn: Image by Stefan Coders from Pixabay)

Cho đến nay, sự trỗi dậy của Internet và trò chơi trực tuyến đã kéo theo sự xuất hiện của hệ thống các lĩnh vực kinh doanh mới như các doanh nghiệp tập trung khai thác tiềm năng kinh tế của trò chơi điện tử và giải trí ảo. Nó đã góp phần giải quyết vấn yêu cầu về các hình thức giải trí cho giới trẻ, và tăng thêm sự đa dạng của nền kinh tế.

*Thông tin thư viện (APA):

Phan, Q. A. (2019). The introduction of Internet to Vietnam as the technological foundation for online gaming: An analysis. Asia-Pacific Social Science Review, 19(3), 2019, 1–15.

Nguyễn Thanh Nhàn (Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):