CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Thập kỷ hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV

SSHPA (02-02-2020) — Năm 2008 là một cột mốc lịch sử cho giai đoạn hội nhập của nền khoa học Việt Nam. Đây là thời gian chính phủ bắt đầu khuyến khích đánh giá các nghiên cứu khoa học thông qua các chỉ mục ISI hay Scopus. Nhờ đó, chỉ trong 1 thập kỷ, các nghiên cứu của các tác giả Việt đã bùng nổ mạnh mẽ trong giới học thuật quốc tế. Bài viết Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) của hai tác giả Phạm Hùng Hiệp (Trường Đại học Dân lập Phú Xuân) và Vũ Minh Huyền (Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đánh giá tổng quát mức độ hội nhập quốc tế của các nghiên cứu KHXH&NV nước ta.

Bài viết được phát triển từ bài nghiên cứu Triển vọng hội nhập quốc tế trong khoa học xã hội tại Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu NVSS 2008-2018, được trình bày tại Hội thảo Khoa học Quốc gia “Phát triển Nhóm nghiên cứu trong các trường đại học: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực trạng phát triển các nhóm nghiên cứu ở các trường đại học Việt Nam hiện nay” tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN ngày 05-01-2019.

Thông qua dữ liệu Mạng lưới các nhà nghiên cứu KHXH&NV (Network of Vietnamese Social Sciences - NVSS) từ CSDL SSHPA, các tác giả đã ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2008-2018. Hai tác giả đã thống kê 1.070 tác giả với 1.937 bài công bố quốc. Bên cạnh đó, một số thống kê đáng chú ý khác bao gồm: top 10 tác giả Việt Nam đóng góp 21,76% tổng sản lượng cả nước; trong khi đó, top 5 cơ sở nghiên cứu dẫn đầu cả nước đóng góp tới 34,41% sản lượng; và, ngành Kinh tế có đóng góp nhiều nhất trong lĩnh vực KHXH&NV với 495 công bố. Tuy nhiên, mặc dù đây vẫn là bước đi lớn của ngành KHXH&NV nhưng xét về mức độ hội nhập của lĩnh vực KHXH&NV thì vẫn thấp hơn so với KHTN&CN.

Hợp tác quốc tế KHXH&NV Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018 (Nguồn: SSHPA)

Các tác giả đánh giá hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu của nền KHXH&NV ở nước ta. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý nhằm nâng cao năng lực và đầu ra nghiên cứu như: đầu tư vào nhóm nghiên cứu mạnh, hình thức khoán theo công bố. Cuối cùng, hai nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hệ thống cơ sở dữ liệu học thuật trong việc hỗ trợ công tác đánh giá mức độ hiệu quả và định hướng các chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, cụ thể là lĩnh vực KHXH&NV.

*Nguồn tham khảo:

Phạm, H., Vu, M., H.  (2019). Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (7A), 19.

Phạm, H.-H., Vu, M., H. (2019, Tháng 1). Triển vọng Hội nhập quốc tế trong khoa học xã hội tại Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu NVSS giai đoạn 2008-2018. Bài trình bày tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Phát triển Nhóm nghiên cứu trong các trường đại học: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực trạng phát triển các nhóm nghiên cứu ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, Hà Nội: Việt Nam.

Nguyễn Thanh Thanh Huyền (Đại học Ngoại thương, Hà Nội)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):