CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Eigenfactor và bản đồ khoa học

SSHPA (17-02-2020) — Khi nhắc đến trắc lượng khoa học, hầu hết các nghiên cứu đề cập tới các hệ số quen thuộc như Journal Impact Factor, CiteScore hay H-Index. Vào năm 2007, hai nhà nghiên cứu Carl Bergstrom và Jevin West (University of Washington, Hoa Kỳ) đã giới thiệu dự án Eigenfactor nhằm lượng hóa giá trị và ảnh hưởng của các tạp chí học thuật thông qua lượng trích dẫn, đồng thời thể hiện quá trình bồi tụ phức tạp của khoa học thông qua kĩ thuật phân tích lưới.

Top 5 tạp chí có mức ảnh hưởng cao theo Eigenfactor

Các hệ số Eigenfactor, bao gồm Eigenfactor® Score và Article Influence® Score, sử dụng thông tin về toàn bộ mạng lưới trích dẫn của các tạp chí trong Journal Citation Reports (JCR) để đo lường mức độ ảnh hưởng của từng tạp chí.

Eigenfactor® Score coi tổng điểm của toàn bộ các tạp chí trong JCR là 100. Vì vậy, nếu một tạp chí có Eigenfactor® Score = 1, tức tạp chí đó có 1% tổng số ảnh hưởng của toàn bộ các tạp chí được chỉ mục hóa. Trong khi đó, Article Influence® Score của một tạp chí lại đo mức độ ảnh hưởng trung bình của của từng bài viết trong của một tạp chí trong thời gian 5 năm đầu sau khi xuất bản.

So với Journal Impact Factor, các hệ số Eigenfactor khác biệt ở chỗ (1) nó đếm cả trích dẫn cho các tạp chí thuộc cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (Danh mục AHCI không được tính JIF); (2) loại bỏ các trích dẫn giữa các bài trong cùng một tạp chí; và (3) mỗi trích dẫn sẽ được tính điểm khác nhau dựa trên việc đo lường ngẫu nhiên số lần các nhà nghiên cứu đọc tạp chí.

Bản đồ khoa học xã hội năm 2004 (Nguồn: Eigenfactor)

Hiện nay, các hệ số Eigenfactor này được sử dụng để phục vụ đo lường trong Eigenfactor Journal Ranking, hiệu quả chi phí của tạp chí đóng phí hay tạp chí mở, gợi ý các tạp chí đáng đọc cho các nhà nghiên cứu, hay thực hiện các nghiên cứu xã hội học trong khoa học.

Bên cạnh các con số, dự án Eigenfactor còn nổi bật ở khả năng sản xuất các đồ thị thể hiện mạng lưới trích dẫn khoa học. Các đồ thị này nhằm giúp các người sử dụng có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh của thế giới xuất bản khoa học, và phân tích sâu cấu trúc quan trọng đằng sau lượng dữ liệu đồ sộ và phức tạp.

Mới đây, dự án Eigenfactor và nhà thiết kế tự do Moritz Stefaner đã cùng nhau tạo nên các đồ thị tương tác dựa trên các hệ số Eigenfactor và các phân cụm có thứ bậc. Các đồ thị tương tác này sử dụng dữ liệu từ hơn 60 triệu trích dẫn trên hơn 7.000 tạp chí thuộc JCR trong giai đoạn 1997-2005.

Bản đồ trích dẫn theo Eigenfactor (Nguồn: well-formed.eigenfactor.org)

Trên Nature Index, tác giả Gemma Conroy quan sát thấy NatureScience trích dẫn các bài của nhau nhiều hơn các cặp tạp chí khác. Trong khi đó, PNAS lại nhận được nhiều trích dẫn hơn từ 2 tạp chí thuộc nhóm bảng vàng kia, nhưng lại hiếm khi trả lại trích dẫn. Các tạp chí ngành hẹp như Physical Review Letters hay Statistical Science cũng nhận được khá nhiều trích dẫn từ các tạp chí phổ quát.

Hiện nay, độc giả có thể tra cứu Eigenfactor Journal Ranking và các dịch vụ liên quan miễn phí tại website: http://www.eigenfactor.org/index.php. Các đồ thị tương tác có thể truy cập tại: http://well-formed.eigenfactor.org/.

Hồ Mạnh Toàn (AISDL)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):