CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Danh sách tạp chí uy tín của Australian Business Deans Council (ABDC)

SSHPA (12-03-2020) — Hội đồng Australian Business Deans Council (ABDC), cơ quan học thuật uy tín đại diện cho 38 trường kinh doanh hàng đầu tại Australia, đã công bố danh sách các tạp chí chất lượng ABDC (ABDC Journal Quality List) vào tháng 9-2019 vừa qua.

Danh sách 2019 là kết quả của quá trình rà soát kĩ lưỡng các tạp chí nộp hồ sơ của hội đồng chuyên gia do ABDC nhóm họp. Tổng cộng 2682 tạp chí ở 16 ngành trong lĩnh vực kinh tế - kinh doanh - quản trị đã được xét duyệt và phân hạng theo A*, A, B, C.

Các ngành trong danh sách ABDC (Nguồn: ABDC Report 2019)

Theo danh sách năm 2019, 199 tạp chí thuộc hạng A* (chiếm 7,41%), 651 tạp chí ở hạng A (24,27%), 850 tạp chí hạng B (31,69%), và 982 tạp chí hạng C (36,61%). So với danh sách cập nhật năm 2016, 144 tạp chí đã được nâng hạng, 17 ngậm ngùi xuống hạng dưới; 157 tạp chí bổ sung, thay thế cho 241 tạp chí bị loại.

Dưới đây, người viết trình bày top 10 tạp chí công bố nhiều nghiên cứu của các tác giả Việt nhất trong lĩnh vực kinh tế năm 2019, theo CSDL SSHPA (tính đến ngày 12-03-2020):

Source

Publisher

Article

Author

JIF

ABDC (Comments)

Journal of Risk and Financial Management

MDPI

21

39

ESCI

B (Credible editorial board but limited evidence of impact and citations)

Management Science Letters

Growing Science

16

42

N/A

N/A

Journal of Asian Finance, Economics and Business

Korea Distribution Science Association

13

20

ESCI

N/A

Sustainability

MDPI

13

34

2.592

(Not 50% Economics/Business)

Emerging Markets Finance and Trade

Taylor & Francis

10

18

0.934

(Ineligible submission)

Asian Economic and Financial Review

Asian Economic and Social Society

6

14

N/A

Removed

Pacific-Basin Finance Journal

Elsevier

5

4

1.442

N/A

Annals of Financial Economics

World Scientific

4

8

ESCI

N/A

Economies

MDPI

4

10

ESCI

C (Very new journal with uncertain quality and editorial board. It would make sense to start it at a C until there are more indications of quality and impact for a higher rating)

Uncertain Supply Chain Management

Growing Science

4

16

N/A

N/A

Trong top 10 tạp chí này, chỉ có 5 tạp chí được nhắc tên trong báo cáo của ABDC năm 2019. Trong đó, có 1 trường hợp bị loại khỏi danh sách (Asian Economic and Financial Review). Hai tạp chí đã có Impact Factor là SustainabilityEmerging Markets Finance and Trade đều nộp lần đầu tiên với mong muốn đạt hạng A. Tuy nhiên, Emerging Markets Finance and Trade không được xét duyệt vì có sai sót trong chuẩn bị hồ sơ; còn tạp chí Sustainability cũng không được đưa vào do tính chất liên ngành, bao trùm nhiều lĩnh vực như môi trường, giáo dục, nên không thuần chất kinh tế.

Thực tế, Danh sách ABDC yêu cầu các tạp chí phải thỏa mãn các đầy đủ yếu tố về kinh doanh được đề cập tới trong bảng mã ngành Australia and New Zealand Fields of Research (FoR).

Hai trường hợp tạp chí nằm trong danh sách ABDC là Journal of Risk and Financial ManagementEconomies, đều thuần chất kinh tế. Tuy chưa đạt được vị thế lớn, nhưng cả 2 đều đang lên và có triển vọng. Trong đó, JFRM được đánh giá có ban biên tập uy tín.

Đánh giá của ABDC (Nguồn: ABDC Report 2019)

Danh sách ABDC được thẩm định khắt khe, đồng thời, khả năng tra cứu cũng rất tiện lợi từ File Excel hoặc báo cáo PDF. Đặc biệt, báo cáo của ABDC rất chi tiết tới từng tạp chí nộp vào, xếp hạng mong muốn của tạp chí, hay nhận xét của chuyên gia. Danh sách ABDC sẽ bổ sung thêm một nguồn tra cứu tạp chí tiện lợi, đặc biệt là ở ngành kinh tế hay kinh doanh, cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam.

*Tham khảo:

ABDC. (2019). Australian Business Deans Council 2019 Journal Quality List Review Final Report. URL: https://abdc.edu.au/wp-content/uploads/2019/12/abdc-2019-journal-quality-list-review-report-6-dec-2019.pdf.

Hồ Mạnh Toàn (AISDL)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):