CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Các cơ quan nghiên cứu VN trong Nature Index 2019

SSHPA (11-3-2020) — Dưới đây là thông tin khoa học về đóng góp của các cơ quan nghiên cứu Việt Nam vào các ấn phẩm “hạng siêu nặng” của thế giới, trong một danh mục tiếng tăm có tên gọi Nature Index.

Các đơn vị đóng góp quan trọng nhất từ Việt Nam:

Các ấn phẩm này chủ yếu thuộc các lĩnh vực: vật lý, hóa học, sinh học và môi trường. Danh sách các tạp chí năm 2019:

• ACS Nano
• Advanced Functional Materials
• Advanced Materials
• American Journal of Human Genetics
• Analytical Chemistry
• Angewandte Chemie International Edition
• Applied Physics Letters
• Astronomy & Astrophysics
• Cancer Cell
• Cancer Research
• Cell
• Cell Host & Microbe
• Cell Metabolism
• Cell Stem Cell
• Chemical Communications
• Chemical Science
• Current Biology
• Developmental Cell
• Earth and Planetary Science Letters
• Ecology Letters
• eLife
• Environmental Science & Technology
• European Physical Journal C
• Genes & Development
• Genome Research
• Geochimica et Cosmochimica Acta
• Geology
• Geophysical Research Letters
• Immunity
• Inorganic Chemistry
• Journal of Biological Chemistry
• Journal of Cell Biology
• Journal of Clinical Investigation
• Journal of Experimental Medicine
• Journal of Geophysical Research: Atmospheres
• Journal of Geophysical Research: Solid Earth
• Journal of High Energy Physics
• Journal of Neuroscience
• Journal of American Chemical Society
• Macromolecules
• Molecular Cell
• Molecular Psychiatry
• Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters
• Nano Letters
• Nature
• Nature Biotechnology
• Nature Cell Biology
• Nature Chemical Biology
• Nature Chemistry
• Nature Climate Change
• Nature Communications
• Nature Genetics
• Nature Geoscience
• Nature Immunology
• Nature Materials
• Nature Medicine
• Nature Methods
• Nature Nanotechnology
• Nature Neuroscience
• Nature Photonics
• Nature Physics
• Nature Structural & Molecular Biology
• Neuron
• Organic Letters
• Physical Review A
• Physical Review B
• Physical Review D
• Physical Review Letters
• Physical Review X
• PLOS Biology
• PLOS Genetics
• PNAS
• Proceedings of the Royal Society B
• Science
• Science Advances
• Science Translational Medicine
• The Astrophysical Journal Letters
• The EMBO Journal
• The ISME Journal
• The Journal of Physical Chemistry Letters
• The Plant Cell
• Water Research

Dữ liệu 2019 với các tổ chức KHCH Việt Nam đóng góp vào Nature Index dưới đây:

Về các ngành có đóng góp của Việt Nam:

Subject

Count

Share

Life Sciences

18

1.70

Chemistry

11

2.46

Physical Sciences

40

9.77

Earth & Environmental Sciences

9

1.43

Về các đơn vị Việt Nam đóng góp theo tỷ lệ điều chỉnh FC:

Institution

Count

Share

1.

33

3.52

2.

10

2.99

3.

3

1.83

4.

3

1.48

5.

5

1.28

6.

4

1.16

7.

4

0.71

8.

17

0.70

9.

4

0.34

10.

1

0.33

*Nguồn: NatureIndex (https://www.natureindex.com)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):