CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Thay đổi, duy trì và phát triển trong thế giới kinh doanh

SSHPA (Nguyễn Quốc Hùng) – Trong bối cảnh thế giới chuyển vần từng phút, thị trường kinh tế biến động mỗi ngày, việc đổi mới của doanh nghiệp là tối quan trọng để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường và tiếp tục phát triển. Tuy vây, duy trì những giá trị, khả năng hiện tại hay thay đổi theo xu thế vẫn luôn là một bài toán hóc búa với tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ. Để giúp cho các nhà quản lý có thêm một góc nhìn tham khảo, mới đây, nhóm tác giả do TS. Ngô Viết Liêm (giải thưởng nghiên cứu tiến sĩ xuất sắc EFMD 2008, khoa Kinh tế của trường Đại học University of New South Wales, Úc) dẫn dắt đã tiến hành một nghiên cứu về hiệu quả của chiến lược “sense and respond” (cảm nhận và ứng biến) bằng việc cân bằng những thay đổi mang tính khai thác và những thay đổi mang tính khám phá.

Trải qua gần 12 tháng phản biện, nghiên cứu được tạp chí Journal of Business Research (IF=4.028, SSCI, Elsevier)  – đăng tải trong ấn phẩm “Effective sense-and-respond strategies_ Mediating roles of exploratory and exploitative innovation”. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên mẫu dữ liệu từ 150 doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam với các ngành nghề và nguồn vốn đa dạng: từ dịch vụ đến lắp ráp, từ doanh nghiệp nhà nước đến tư nhân nước ngoài.

Từ bộ dữ liệu phong phú trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu những khía cạnh mà khả năng nhạy bén trong công nghệ và sự cảm nhận thị trường ảnh hưởng trực tiếp (hoặc gián tiếp) lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Sự hiệu quả trên được đo đạc thông qua thành công của những đổi mới sáng tạo khám phá (exploratory) hay khai thác (exploitative). Exploitative innovation, tạm dịch là những đổi mới khai thác, là những thay đổi, phát triển về hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho nhóm khách hàng trung thành. Trong khi đó, explorative innovation – những đổi mới sáng tạo khám phá, tập trung nhận diện nhóm khách hàng tiềm năng qua sự đột phá của công nghệ mới.

Bên cạnh đó, những thông tin và sự ảnh hưởng của khả năng ứng biến của doanh nghiệp dưới sự cân bằng của những hoạt động đổi mới mang tính khám phá và những hoạt động mang tính khai thác cũng được kiểm tra. Từ đó, bằng mô hình phương trình kết cấu một phần nhỏ nhất (PLS-SEM), họ đề xuất một bộ khung đánh giá quá trình vận hành của doanh nghiệp, cách những khả năng của doanh nghiệp ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động. Từ những quan điểm về năng lực chính của doanh nghiệp và thuyết ambidexterity, nhóm tác giả cho rằng để phát triển hiệu quả những chiến lược “sense and respond”, những kĩ năng cảm nhận và ứng biến cần được thiết lập cụ thể. Sau khi đưa ra 5 giả thuyết lần lượt là sự nhạy bén về công nghệ sẽ tăng hiệu quả lao động; khả năng cảm nhận thị trường sẽ có lợi cho hiệu quả lao động; những đổi thay mang tính đột phá sẽ dung hòa sự nháy bén về công nghệ và hiệu quả lao động; những đổi thay mang tính thực tế sẽ dung hòa khả năng cảm nhận thị trường và hiệu quả lao động; cuối cùng là sự tương tác giữa hai hình thức thay đổi sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả lao động; nhóm tác giả áp dụng phương pháp tỉ lệ Likert để xử lý bộ thông tin về quá trình làm việc của doanh nghiệp. Cuối cùng, để kiểm tra lại hiệu quả cân bằng giữa hai hình thức đổi mới trong doanh nghiệp, phương pháp lấy mẫu có hoàn lại (Bootstrap) của Preacher and Hayes's (2008) được áp dụng với 10,000 mẫu.

Kết quả đã cho thấy, 35% tác động của của khả năng bén nhạy về công nghệ lên hiệu quả công việc là gián tiếp, cho thấy những đổi mới mang tính khám phá đóng vai trò trung gian. Trong khi đó, 37% là con số của khả năng cảm nhận thị trường lên hiệu quả công việc, với trung gian là những đổi mới mang tính khai thác. Theo nhóm tác giả, để vượt qua được thách thức của nền kinh tế thị trường mới nổi, các doanh nghiệp nên chuyển hướng tập trung sang việc phát triển khả năng thích nghi qua thông qua tận dụng triệt để những giá trị, năng lực sẵn có cũng như dám tìm kiếm, khám phá những khả năng mới.

Vốn là một chủ đề không bao giờ lỗi thời, nghiên cứu trên được kì vọng sẽ là tiền đề giúp đỡ các doanh nghiệp có những chính sách, kế hoạch hợp lý để chuyển mình cùng thời đại, vượt qua những khó khăn, thử thách và phát triển bền vững.

Thông tin thư viện: 

Ngo, L. V., Bucic, T., Sinha, A., & Lu, V. N. (2019). Effective sense-and-respond strategies: Mediating roles of exploratory and exploitative innovation. Journal of Business Research, 94, 154–161. doi: 10.1016/j.jbusres.2017.10.050

* Nguyễn Quốc Hùng, Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản (Email: quochungng0408@gmail.com)

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):