CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Chúng ta biết gì về mức độ nghèo đói ở Triều Tiên?

SSHPA (Trần Đức Hưng Long) — Trong bài viết với tiêu đề “What do we know about poverty in North Korea?” của tác giả Jesús Crespo Cuaresma (Viện Nghiên cứu Quốc tế về Phân tích Hệ thống Ứng dụng (IIASA), Áo) cùng nhóm cộng sự đăng tải trên tạp chí Palgrave Communications, tạp chí chuyên biệt về khoa học xã hội và nhân văn duy nhất của Nature Research, ngày 17 tháng 3 năm 2020, lần đầu tiên dữ liệu ánh sáng từ vệ tinh được sử dụng để tính toán thu nhập bình quân đầu người của người dân Triều Tiên trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2018.

 

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu ánh sáng hằng tháng được thu thập trong khoảng thời gian kể trên bởi Suomi National Polar-orbiting Partnership Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (NPP/VIIRS), sau đó chuyển đổi những thông tin này thành số liệu GDP (tính theo USD). Phương pháp này được đánh giá là đáng tin cậy, bởi dữ liệu ánh sáng ban đêm của các địa phương ở Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với dữ liệu ánh sáng của các tỉnh kém phát triển hơn ở Trung Quốc trong một nghiên cứu đã được công bố vào năm 2013.

(Nguồn: Pixabay)

Kết quả của nghiên cứu được thể hiện qua biểu đồ ở trên. Từ năm 2012-2015, dựa trên số liệu mật độ ánh sáng được thu thập, thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên có xu hướng giảm, tuy nhiên, từ năm 2016 đã bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của người dân Triều Tiên được ước tính vào khoảng 790 USD, con số nằm trong mức những nước thấp nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, 60% dân số Triều Tiên được đánh giá sống trong mức nghèo đói vào năm 2018.

Những kết quả của nghiên cứu đã mở ra một phương pháp mới trong việc đánh giá nền kinh tế Triều Tiên. Tuy nghiên cứu này còn bị hạn chế do thiếu những thông tin xác thực từ phía Triều Tiên để có thể kiểm chứng chính xác kết quả, song đây vẫn là một nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu muốn điều tra sâu hơn về kinh tế của quốc gia bí ẩn này.

* Ghi chú: 

  • Ngoài IIASA, tác giả Jesús Crespo Cuaresma còn thuộc các tổ chức: Vienna University of Economics and Business (WU), Vienna, Austria; Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/OEAW, WU), Vienna, Austria; Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Vienna, Austria; World Data Lab, Vienna, Austria.
  • Thông tin thư viện theo chuẩn APA:  Cuaresma, J. C., Danylo, O., Fritz, S., Hofer, M., Kharas, H., & Bayas, J. C. L. (2020). What do we know about poverty in North Korea?. Palgrave Communications6(1), 1-8.

* Trần Đức Hưng Long, Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản (Email: tr19d6dn@apu.ac.jp)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):