CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Đổi mới về tổ chức có dẫn đến năng suất tốt hơn ở các doanh nghiệp Việt Nam

Hiện nay, trong cuộc đua giữa các ông lớn như Apple, Google, Huawei… các doanh nghiệp từ những nước đang phát triển như Việt Nam liệu có thể tồn tại không? Và để tồn tại, ta cần đổi mới như thế nào? Việc thay đổi đó sẽ giúp gì cho các công ty tại Việt Nam? Để làm rõ mối liên kết đó, tác giả Phan Thị Thục Anh (Viện Đào tạo Quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân) đã liên hệ 450 công ty của Việt Nam để khảo sát và thực hiện nghiên cứu có tựa đề “Does organizational innovation always lead to better performance? A study of firms in Vietnam” (tạm dịch: Sự đổi mới tổ chức có luôn dẫn đến hiệu suất tốt hơn? Một nghiên cứu về các công ty ở Việt Nam).

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Economics and Development (Emerald) và đã tập trung vào phân tích về đổi mới tổ chức (loại đổi mới có lẽ là phổ biến nhất nhưng ít được nghiên cứu nhất) của các công ty và khám phá tác động của nó đối với hoạt động kinh doanh trong bối cảnh Việt Nam.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát được liên lạc qua điện thoại để sắp xếp họp mặt trực tiếp. Nếu các công ty đồng ý, các câu hỏi sau đó sẽ được trao cho người cung cấp thông tin, người đó sẽ đại diện cho công ty để trả lời câu hỏi. Trong số 450 công ty đã liên hệ, 266 công ty đã trả lời khảo sát, trong đó có 213 công ty (80,1% tổng số) là các công ty tư nhân và còn lại được tài trợ bằng cổ phần từ nhà nước hoặc từ nước ngoài. Và các doanh nghiệp này đều hoạt động ít nhất 5 năm.

Việc đổi mới tổ chức được nhà nghiên cứu phân thành 3 khía cạnh nhỏ hơn là đổi mới trong thực tiễn kinh doanh, đổi mới trong tổ chức nơi làm việc và đổi mới trong quan hệ đối ngoại. Ba khía cạnh này đều được tác giả phân tích và rút ra kết quả là việc thay đổi trong thực tiễn kinh doanh và tổ chức nơi làm việc có liên quan tích cực với hiệu suất của công ty. Song, đổi mới trong quan hệ đối ngoại lại không có ý nghĩa đáng kể với năng suất của doanh nghiệp.

Hơn nữa, số tài sản và nhân viên của công ty cũng có sức ảnh hưởng rất lớn với hiệu suất, điều này có thể hiểu là quy mô doanh nghiệp càng lớn thì hiệu suất càng cao. Trong khi đó, vị trí của công ty lại đi ngược lại với hiệu suất vì các doanh nghiệp ở Hà Nội báo cáo hiệu suất thấp hơn đáng kể so với những công ty ở phần còn lại của đất nước.

* Thông tin thư viện (APA):

Phan, T. T. A. (2019). Does organizational innovation always lead to better performance? A study of firms in Vietnam. Journal of Economics and Development 21(1), 71-82.

** Phạm Trung Hiếu, Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản (Email: ph19t6ev@apu.ac.jp)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):