CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lời mời đóng góp bài cho chuyên đề Environmentally Sustainable Behavior: Theories, Empirical Evidence and Implications [Sustainability; 2018 IF 2.592]

SSHPA (30-03-2020) — Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các nước cùng tham gia trong một nỗ lực hợp tác hóa toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, cải thiện y tế, giáo dục, giảm sự bất bình đẳng và thúc đẩy kinh tế; tất cả mục tiêu đồng thời chống lại biến đổi khí hậu và bảo tồn thiên nhiên. Bởi vậy, “SDGs” hay “những mục tiêu phát triển bền vững” đã được xây dựng, trở thành nền tảng cho cơ cấu tổ chức của xã hội hiện hành. Từ khóa “Sustainability” (sự bền vững), “Sustainable Development” (sự phát triển bền vững) qua đó đã trở thành đề tài được nghiên cứu, tranh luận và phản biện ở nhiều phương diện khác nhau, thường thấy ở môi trường, kinh tế và xã hội.

Với sự phát triển nhanh đến bất bình thường của kinh tế và xã hội; tạo sức ép lên môi trường tự nhiên, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và người hoạch định chính sách đang tìm hướng giải thích và thúc đẩy những hành vi vì môi trường (pro-environmental behavior), một yếu tố quan trọng hướng đến bền vững môi trường. Đi sâu vào khía cạnh này, số chuyên đề Environmentally Sustainable Behavior: Theories, Empirical Evidence and Implications đã được tạp chí Sustainability [2018 JIF = 2.592, 2018 CiteScore 3.01] phối hợp cùng 5 biên tập khách mời Nguyễn Thế Ninh (La Trobe University, Úc), Nguyễn Khánh Diệu Hồng (Đại Học Bách Khoa, Hà Nội), Simon Pervan (RMIT University, Úc), Nguyễn Hoàng Việt (Đại Học Thương Mại, Hà Nội) và Lester Johnson (Swinburne University of Technology, Úc) xây dựng.

Số chuyên đề này hướng tới mục tiêu đóng góp nghiên cứu, kết quả và tài liệu mới cho các lĩnh vực doanh nghiệp bền vững và hành vi tiêu dùng vì môi trường. Các biên tập khách mời mong đợi nhà nghiên cứu, nhà tiếp thị, hay quản lý, cũng như các nhà hoạch định chính sách sẽ đóng góp các nghiên cứu gốc hay các bài rà soát lý thuyết liên quan đến tiền đề và kết quả của hành vi bền vững vì môi trường, cũng hàm ý của nó với sự bền vững của môi trường. Ngoài ra, các bài viết mang tới các khung lý thuyết được xây dựng chặt chẽ, kỹ lưỡng nhằm định hướng nghiên cứu về hành vi vì môi trường và phương thức vận hành tập đoàn bền vững cũng được chào đón. Cụ thể, số chuyên đề gợi ý những nhóm chủ đề:

 • Hành vi bền vững vì môi trường
 • Sự bền vững trong kinh doanh
 • Các chiến lược môi trường trong tập đoàn
 • Phương thức vận hành tập đoàn bền vững và kết quả
 • Tiếp thị “xanh”
 • Quản lý thương hiệu “xanh”
 • Sáng kiến và chính sách của chính phủ hướng đến môi trường
 • Yếu tố thúc đẩy và cản trở hành vi vì môi trường
 • Ảnh hưởng của văn hóa xã hội lên hành vi bền vững vì môi trường
 • Sự tiêu thụ thực phẩm hữu cơ
 • Hành vi tái chế và bảo tồn
 • Nhận thức trong tiêu dùng sản phẩm mác “thân thiện môi trường”
 • Thái độ tiêu dùng trước năng lượng tái tạo và năng lượng sạch
 • Sự đón nhận đối với sản phẩm “xanh”
 • Dữ liệu tiêu dùng “xanh”

(Nguồn: Image by Free-Photos from Pixabay)

Các tác giả quan tâm tới số chuyên đề có thể liên hệ trực tiếp với biên tập khách mời Nguyễn Thế Ninh tại email: ninh.nguyen@latrobe.edu.au hoặc ninhnguyen@tmu.edu.vn, trước khi nộp bài.

Hạn chót của số chuyên đề là ngày 30 tháng 6 năm 2021. Cách thức nộp bài được hướng dẫn cụ thể tại trang chủ số chuyên đề: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/environmentally_sustainable_behavior.

* Lê Bùi Ngọc Thăng (Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):