CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tác động của tham nhũng đến chất lượng nguồn nhân lực

SSHPA (06-04-2020) — Từ sau cải cách kinh tế năm 1986, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giáo dục. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tỷ lệ thanh niên biết chữ đạt 96,8% vào năm 2012; tỷ lệ nhập học bậc tiểu học đạt 98.31%, bậc THCS đạt 88.04% vào năm 2013. Tuy nhiên, vấn nạn tham nhũng đã và đang khiến ngành giáo dục nói riêng, và toàn xã hội Việt Nam nói chung, đau đầu. Tham nhũng không chỉ khiến suy giảm chất lượng giáo dục đào tạo mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự liêm chính của thế hệ tương lai. Tác hại của tham nhũng không khó thấy. Nhưng, cho đến hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam lượng hóa ảnh hưởng của tham nhũng đến khả năng tích lũy vốn nhân lực.

Trong ấn bản tháng 01-2020 của tạp chí Economics of Transition and Institutional Change [2018 JIF = 0.735; 2018 CiteScore = 1.03], tác giả Trương Thị Hòa (Waseda University, Nhật Bản; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) đã có công bố mới mang tên The effects of corruption on the human capital accumulation process: Evidence from Vietnam.

Bài nghiên cứu sử dụng lượng dữ liệu lớn được thu thập từ tất cả 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam từ năm 2010-2015 qua 3 kênh: Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), Niên giám thống kê của các tỉnh/thành phố, và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) công bố bởi VCCI và USAID; đã phân tích ảnh hưởng của tham nhũng đến vốn nhân lực của Việt Nam qua hai bước.

  • Bước thứ nhất: Kiểm tra ảnh hưởng của tham nhũng đến thành tích giáo dục trong phạm vi cấp tỉnh/thành phố bằng cách đặt tham nhũng trong hàm sản xuất đơn giản. Ngoài ra, trong phương trình này, tác giả thêm hai nhân tố quan trọng khác là chi tiêu công và bối cảnh gia đình.
  • Bước thứ hai: Kiểm tra ảnh hưởng của tham nhũng đến chất lượng lao động bằng cách thu thập đánh giá của chủ doanh nghiệp tại tỉnh/thành phố cụ thể.

(Nguồn: Imaged by QuinceCreative from Pixabay)

Kết quả nghiên cứu trong bước thứ nhất đã chỉ ra rằng tham nhũng vừa ảnh hưởng tiêu cực, vừa ảnh hưởng tích cực đến nhiều khía cạnh của việc tích luỹ vốn nhân lực. Tham nhũng là suy giảm tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư địa phương cho giáo dục bởi cá nhân/tổ chức tham nhũng hoặc ăn chặn số tiền đó, hoặc sử dụng số tiền đó không hiệu quả. Ngoài ra, việc tham nhũng diễn ra một cách tràn lan và thường xuyên cũng làm suy giảm khả năng phát hiện và sự trừng phạt cá nhân/tổ chức tham nhũng. Tuy nhiên, tham nhũng lại tăng cường khả năng tìm kiếm tài trợ tài chính từ Chính phủ; điều đó giúp gia tăng tỷ lệ nhập học. Còn bước nghiên cứu thứ hai chỉ ra dấu hiệu giảm sút chất lượng nguồn lao động bởi sự phân bổ sai tài năng do tham nhũng gây nên. Nhìn tổng quan, tham nhũng có khuynh hướng tạo ra nhiều tác động bất lợi cho nguồn nhân lực.

Thông tin thư viện (APA):

Truong, T. H. (2020). The effects of corruption on the human capital accumulation process: Evidence from Vietnam. Economics of Transition and Institutional Change, 28(1), 69-88, DOI: 10.1111/ecot.12229.

Lương Anh Phương (Đại học Ngoại thương, Hà Nội)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):