CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Biến đổi khí hậu xuyên quốc gia – định hướng phát triển bền vững

SSHPA (17-08-2020) — Mới đây, tạp chí Global Environmental Change [2019 JIF=10.466; CiteScore=17] đã đăng tải bài báo Building authority and legitimacy in transnational climate change governance: Evidence from the Governors’ Climate and Forests Task Force, nhận định về những cuộc tranh luận trong lĩnh vực quản trị biến đổi khí hậu xuyên quốc gia về quản lý thẩm quyền giữa các chủ thể nhà nước / tư nhân và giữa các không gian chính trị khác nhau.

Nghiên cứu được hiện bởi các tác giả Monica Di Gregorio (tác giả liên lạc), Kate Massarella (University of Leeds, Wageningen University), Heike Schroeder (University of East Anglia, Institute for Advanced Sustainability Studies), Maria Brockhaus (University of Helsinki) và Phạm Thu Thủy (Center for International Forestry Research – CIFOR, Indonesia and Vietnam).

Nghiên cứu áp dụng phân tích thực nghiệm dựa trên tài liệu của The Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF), các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc và một cuộc khảo sát ngắn về các mục tiêu của GCF. Bài báo làm rõ cách thức GCF thể hiện thẩm quyền, xây dựng và duy trì tính hợp pháp của tổ chức. Đồng thời, bài cũng nêu ra những thách thức mà các sáng kiến hình thành ở khu vực tài phán miền Nam bán cầu gặp phải.

Kết quả cho thấy có ba sự đánh đổi lớn liên quan đến thẩm quyền và tính hợp pháp. Đầu tiên là sự không đồng đều về mặt địa lý giữa các khu vực chính trị, có thể thấy rằng đại diện lãnh thổ GCF của rừng nhiệt đới không đồng đều, chỉ có ba thành viên châu Phi và không có ai đến từ lưu vực Congo. Việc có ít đại diện từ các khu vực tài phán lưu vực Congo đã giới hạn mức độ quyền lực của GCF đến các khu rừng nhiệt đới. Bên cạnh đó, đại diện về giới của GCF cho thấy một sự chênh lệch lớn vì trong số 38 thống đốc thì chỉ có một người là nữ. Điều này phản ánh sự mất cân bằng giới tính đáng kể trong văn phòng chính trị ở mỗi quốc gia.

(Nguồn: GCF Task Force)

Thứ hai là việc quản lí các quy trình bên trong và bên ngoài. Về mặt nội bộ, GCF phải đối mặt với sự đánh đổi giữa hiệu quả của việc quản lý các hoạt động hàng ngày (và tính hợp pháp đầu ra), tính minh bạch, góp phần vào trách nhiệm giải trình nội bộ (và tính hợp pháp đầu vào). Bên cạnh đó thì tính hợp pháp của GCF cũng phụ thuộc vào cách thức các thành viên và mạng lưới cung cấp khả năng tiếp cận cho các bên liên quan bên ngoài. Tuy nhiên, bản chất xuyên quốc gia cũng như tính chất công khai của GCF lại gây khó khăn cho sự tham gia của các địa phương liên quan.

Thứ ba là tính khả thi khi thiết lập mục tiêu thông qua việc thu hút các cơ quan pháp lý. Mục tiêu giảm 80% nạn phá rừng vào năm 2020 dựa trên nguồn vốn hiệu suất, đầy đủ và lâu dài đã làm giảm tính hợp pháp đầu ra của GCF. Bằng cách đặt ra một mục tiêu đòi hỏi phải đạt được sự hỗ trợ từ bên ngoài, GCF đã không thể tận dụng triệt để quyền hạn pháp lý cá nhân của các thành viên để trực tiếp đóng góp cho hành động vì khí hậu. Nói cách khác, tính hợp pháp của GCF phụ thuộc vào khả năng thu hút các nguồn tài chính bên ngoài.

(Nguồn: Pexels)

Nghiên cứu trên đã cung cấp một số thách thức lớn và sự đánh đổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các tác giả cho rằng cần có các bước chủ động để phát triển các quy trình hiệu quả nhằm cung cấp khả năng tiếp cận có ý nghĩa cho các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là các khu vực bầu cử địa phương. Bên cạnh đó, việc phân bổ nguồn lực một cách cẩn thận sẽ giúp tăng cường trách nhiệm giải trình nội bộ, củng cố tính hiệu quả và việc xem xét trách nhiệm giải trình từ trên xuống dưới có thể củng cố tính hợp pháp đầu vào.

Biến đổi khí hậu không còn là vấn đề đơn phương mà đã trở thành mối quan tâm toàn cầu, vì vậy cần có những chính sách công bằng, minh bạch về thẩm quyền và tính hợp pháp nhằm hạn chế những xung đột và tranh chấp không đáng có trong tương lai. Khi những thách thức trong biến đổi khí hậu đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh tế và chính trị ngày nay, các phân tích về thẩm quyền hợp pháp như vậy nên được quan tâm nghiên cứu.

Thông tin thư viện:

Di Gregorio, M., Massarella, K., Schroeder, H., Brockhaus, M., & Pham, T. T. (2020). Building authority and legitimacy in transnational climate change governance: Evidence from the Governors’ Climate and Forests Task Force. Global Environmental Change, 64, 102126, DOI:10.1016/j.gloenvcha.2020.102126.

Nguyễn Thanh Nhàn (AI for Social Data Lab)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):