CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Thỏa thuận Open Access đầu tiên của hệ thống xuất bản Nature

SSHPA (23-10-2020) — Nature và hệ thống xuất bản của mình đã có bước đi mới chứng tỏ sự cam kết với Open Access. Springer Nature mới đây đã thông báo đạt được thỏa thuận cho phép các nhà khoa học tại các cơ sở nghiên cứu khắp nước Đức xuất bản bài báo không mất phí đọc tại Nature và 54 tạp chí khác thuộc hệ thống.

(Nguồn: https://www.vox.com/)

Từ tháng 1 năm 2021, các cơ quan nghiên cứu này có thể trả mức phí thường niên cho phép các nhà khoa học xuất bản không giới hạn số bài báo tại các tạp chí mở cho người đọc. Khoản phí này sẽ bao gồm quyền truy cập các nội dung khác của Nature. Mức phí phải trả dựa trên tính toán của Nature, vào khoảng 11.200 USD cho một bài báo.

Tham khảo

Brainard, J. (2020). Nature journals ink open-access deal. Science, 370(6515), 391. doi:10.1126/science.370.6515.391-a

Van Noorden, R. (2020). Nature journals announce first open-access agreement. Nature, doi:10.1038/d41586-020-02959-1


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):