CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Học trực tuyến tại Việt Nam sau đại dịch COVID-19

SSHPA (30-10-2020) — Dịch COVID-19 đã thay đổi cách nhìn của các trường đại học Việt Nam về học trực tuyến. Theo bàn luận mới của Phạm Hùng HiệpHồ Thị Hạnh Tiên, tựa đề Toward a ‘new normal’ with e-learning in Vietnamese higher education during the post COVID-19 pandemic, các cơ sở đại học hiện đang tiếp thu được những điểm mạnh của học trực tuyến và các công nghệ hỗ trợ học tập-giảng dạy nhờ đại dịch COVID.

Trước dịch COVID-19, học trực tuyến dù không phải là một khái niệm mới nhưng vẫn chưa được sử dụng triệt để tại các cơ sở đại học tại Việt Nam. Năm 2016, số học sinh, sinh viên học từ xa chỉ ở mức 2%, phần lớn là do thái độ bảo thủ của người Việt với học trực tuyến. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, sinh viên không thể quay lại trường học để học tập theo phương pháp truyền thống, học từ xa giờ đây là giải pháp duy nhất để việc học tập không bị ngắt quãng. Vì vậy, các trường đại học đã đưa ra hàng loạt các chính sách để mở rộng việc học trực tuyến: mở lớp đào tạo bổ túc giảng viên để dạy trực tuyến, hỗ trợ sinh viên mua máy tính, … Bộ giáo dục cũng đưa ra các hướng dẫn chính thức về việc giảng dạy trực tuyến.

Tại thời điểm này, dịch COVID-19 không còn là mối lo ngại tại Việt Nam, nhưng các cơ sở đã có đủ thời gian để làm quen với học trực tuyến. Tuy vậy, thị trường giáo dục trực tuyến ở Việt Nam vẫn còn non trẻ và cần được nâng đỡ. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt nam đã xem xét lại các quy định để lồng ghép thêm học trực truyến vào chương trình học. Các tác giả đưa ra ba đề xuất để nâng cao chất lượng và mức độ tiếp cận rộng rãi.

Một là cần khuyến khích tích hợp giữa học từ xa và lớp học truyền thống trong các khóa học. Điều này sẽ giép sinh viên, giảng viên và các cơ sở đại học chuyển dịch dễ dàng hơn trong thời đại công nghệ số.

Hai, cần có bộ quy chuẩn về chất lượng các bài kiểm tra, và sự tham gia của sinh viên. Thay đổi về công cụ giảng dạy cũng cần đi đôi với chất lượng.

Ba, chính phủ cần có các dự án hỗ trợ tài chính và học thuật để hỗ trợ các trường đại học chưa áp dụng học trực tuyến trong thời gian dịch. Nhờ vậy, tất cả các trường đại học đề có thể có hệ thống để tương tác với các hệ thống quản lý mới nhất.

(Nguồn: https://www.coe.int/en/web/portal/home)

Thay đổi thái độ, hành vi để thích ứng những chuyển biến đột ngột trong thời gian ngắn là điều khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực để duy trì cái mới. Dịch COVID-19 đã là thời gian để làm quen với sự thay đổi về phương thức giảng dạy học tập nhưng duy trì và tiếp tục phát triển học trực tuyến sẽ còn là thách thức trong tương lai. Vì vậy, sẽ cần sự đầu tư nghiêm túc từ nhiều bên liên quan để cung cấp cho sinh viên và giảng viên môi trường phát triển trình độ văn hóa số (Tran et al., 2020).

Tài liệu tham khảo

Pham, H.-H., & Ho, T.-T.-H. (2020). Toward a ‘new normal’ with e-learning in Vietnamese higher education during the post COVID-19 pandemic. Higher Education Research & Development. (in press) doi:10.1080/07294360.2020.1823945


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):