CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tạp chí Sustainability thăng hạng Scopus

SSHPA (22-06-2021) — Tháng 5 vừa qua, Scopus đã chính thức cập nhật dữ liệu CiteScore 2020 với nhiều sự biến động về thứ hạng của các tạp chí. Đáng chú ý, tạp chí được rất nhiều nhà khoa học Việt Nam ưa chuộng là Sustainability đã tăng hạng Q1 [1,2].

Cụ thể, theo dữ liệu Scimago, tạp chí Sustainability [H-Index = 85] đã tăng hạng Q1 ở phân mục Geography, Planning and Development. Bốn phân mục khác là Energy Engineering and Power Technology, Renewable Energy, Sustainability and the Environment, Environmental Science (miscellaneous), Management, Monitoring, Policy and Law vẫn duy trì ở hạng Q2. Hệ số tác động CiteScore 2020 của tạp chí Sustainability cũng tăng lên 3.9, so với 3.2 của CiteScore 2019.

Trong năm vừa qua, một số nghiên cứu đáng chú ý của Việt Nam cũng được công bố trên Sustainability. Điển hình là một trong những nghiên cứu sớm nhất về tác động xã hội của COVID-19 tại Việt Nam [3], được công bố vào đầu tháng 4-2020. Chỉ sau hơn 1 năm, nghiên cứu này cũng thu hút lượng trích dẫn nhanh kỷ lục với gần 200 trích dẫn theo Google Scholar, 76 trích dẫn theo CSDL Scopus và 60 trích dẫn theo CSDL Web of Science.

Với cuộc khủng hoảng kéo dài do đại dịch COVID-19, chỉ có các tạp chí và nhà xuất bản với năng lực thực mới có thể tránh được sự trì trệ, tồn đọng bài vở kéo dài. MDPI là một trong số ít các nhà xuất bản vẫn cam kết tốc độ xử lý bài vở với thời gian từ khi nộp tới quyết định đầu tiên là khoảng 20 ngày, và thời gian từ khi chấp nhận tới chính thức xuất bản là khoảng 5-10 ngày [4].

Chắc chắn, vào cuối tháng này, MDPI sẽ tiếp tục ngóng ngóng Journal Citation Reports 2021 để xem sự thay đổi của của Journal Impact Factor 2020.

Tham khảo:

[1] SciComm SSHPA. (2019). Các tạp chí ‘sân nhà’ với các tác giả Việt Nam. SciComm SSHPA. URL: https://sc.sshpa.com/post/5486

[2] Vuong TT, et al. (2020). Adopting open access in the social sciences and humanities: Evidence from a developing nation. Heliyon, 6(7):e04522.

[3] La VP, et al. (2020). Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons. Sustainability, 12(7):2931.

[4] MDPI. (2021). Annual Report 2020. MDPI. URL: https://res.mdpi.com/data/2020_web.pdf

Hồ Mạnh Toàn


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Vũ Cẩn (7/9/2021 11:28 PM): Cập nhật: JIF 2020 của tạp chí (theo JCR 2021) tăng lên 3.251. Vượt qua 3.0 không phải là việc dễ dàng.