CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Clarivate “tuýt còi” 10 tạp chí có hành vi trích dẫn bất thường

SSHPA (01/07/2021) — Ngày 30/06/2021, Clarivate chính thức công bố báo cáo Journal Citation Reports 2021 (JCR 2021), cung cấp thông tin đánh giá về hơn 20000 ngàn tạp chí từ 113 quốc gia [1]. Năm nay, JCR tiếp  tục bày tỏ quan ngại về hành vi trích dẫn bất thường của hơn 20 tạp chí, trong đó 11 tạp chí trong mục JCR Editorial Expression of Concern (Thông báo về quan ngại của ban biên tập báo cáo JCR) [2] và 10 tạp chí trong danh mục tạm ngừng đánh giá (suppression) [3].

10 tạp chí sẽ bị tạm ngừng đánh giá bởi Web of Science vì có lượng tự trích dẫn cao hoặc có dấu hiệu tham gia vào các “băng đảng trích dẫn” (citation cartels). Các hành vi trên dù có thể ảnh hưởng đến hệ số tác động Journal Impact Factor (JIF), nhưng không nói lên được hành vi thao túng trích dẫn. Clarivate sẽ không cung cấp JIF năm 2020 và các hệ số tác động khác cho các tạp chí được liệt kê.

Dưới đây là danh sách các tạp chí bị ngừng đánh giá chỉ số tác động năm 2020.

Bảng 1. Danh sách các tạp chí bị ngừng đánh giá chỉ số tác động năm 2020.

Tên tạp chí

Nhà xuất bản

Hellenic Journal of Cardiology 

Elsevier

International Journal of Engine Research 

SAGE

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 

Taylor & Francis

Journal of Enhanced Heat Transfer

Begell House

Journal of Family and Economic Issues 

Springer

Liquid Crystals 

Taylor & Francis

Mechanics Based Design of Structures and Machines 

Taylor & Francis

Archivos Latinoamericanos de Nutrition

Archivos Latinoamericanos Nutricion

Materials Express

American Scientific Publishers

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

IOS Press

Tuy nhiên, các tạp chí này vẫn được liệt kê trong danh sách tạp chí của Web of Science. Ban biên tập sẽ tiếp tục quan sát trong năm tiếp theo để quyết định xem các tạp chí có đáp ứng được tiêu chuẩn được đánh giá chỉ mục Science Citation Index Expanded và Social Science Citation Index.

Tài liệu tham khảo

[1] SSHPA. (2021). Journal Citation Reports 2021. URL: https://sc.sshpa.com/post/5708.

[2] Clarivate. (2021). JCR Editorial Expression of Concern: 2021 Summary. URL:http://jcr.help.clarivate.com/Content/editorial-expression-concern.htm

[3] Clarivate. (2021). Title Suppressions. URL: http://jcr.help.clarivate.com/Content/title-suppressions.htm


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):