CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Journal Citation Indicator

SSHPA (07-07-2021) — Cuối tháng 6 vừa qua, Clarivate Web of Science đã chính thức công bố Journal Citation Reports 2021 (JCR). Bên cạnh việc cập nhật Journal Impact Factor 2020 (JIF), JCR 2021 còn giới thiệu một hệ số tác động mới: Journal Citation Indicator (JCI).

Hệ số tác động JCI của một tạp chí là giá trị trung bình của Category Normalized Citation Impact (CNCI) cho tất cả các bài nghiên cứu gốc (articles) và bài tổng quan (reviews) được công bố trong 3 năm gần nhất của tạp chí đó. Hệ số JCI 2020 sẽ tính toán dựa trên dữ liệu của các bài công bố trong 3 năm 2017, 2018, và 2019.

Journal Citation Indicator (JCI) 2020 của các tạp chí ESCI có thể được tải về tại ĐÂY.

Trước hết, hệ số tác động Category Normalized Citation Impact (CNCI) là gì?

CNCI nhằm mang tới một giá trị có mà số lượng trích dẫn được được đặt trong bối cảnh cụ thể: ngành, năm, và loại bài. Công thức cơ bản của CNCI như sau:

CNCI = Số trích dẫn thực/Số trích dẫn kỳ vọng của ngành

Trong đó, số trích dẫn thực là số trích dẫn mà một bài nghiên cứu có được trong một năm, ví dụ, một bài nghiên cứu gốc thuộc lĩnh vực Kinh tế trong năm 2020 có 50 trích dẫn.

Số trích dẫn kỳ vọng của ngành (Category Expected Citations), tức là số trích dẫn trung bình của nhóm bài cùng loại, cùng ngành, trong cùng năm có được. Ví dụ, loại bài nghiên cứu gốc thuộc lĩnh vực Kinh tế trong năm 2020 có trung bình 5 trích dẫn.

Khi đó, chỉ số CNCI sẽ là 50/5 = 10. Thông thường, hệ số CNCI = 1.0 thể hiện giá trị trung bình của thế giới.

Dựa trên CNCI, hệ số JCI sẽ cung cấp 1 con số có tính tổng quát, chuẩn hóa theo từng ngành cho toàn bộ các tạp chí thuộc Web of Science Core Collection. Đây chính là hai sự khác biệt lớn nhất của JCI so với người anh cả JIF. Hiện tại, các tạp chí trong hai CSDL con quan trọng là ESCI và AHCI đều không có JIF. Bên cạnh đó, nếu JIF vốn chỉ xét tới số lượng trích dẫn chung của từng tập chí thì JCI tập trung vào số lượng trích dẫn được chuẩn hóa theo từng ngành.

Mong muốn chuẩn hóa này cũng dẫn tới cách tính toán được tính theo đơn vị “bài viết”, cụ thể là hai loại bài nghiên cứu gốc và bài tổng quan. Vì vậy, các trích dẫn không hướng tới một bài viết cụ thể, và các trích dẫn của các bài viết quan điểm, thông tin cũng sẽ đều không được tính. Bên cạnh đó, JCI cũng không tính dữ liệu trích dẫn trong năm được xét. Ví dụ, JCI 2020 sẽ chỉ tính 3 năm trước từ 2017 tới 2019. Điều này xuất phát từ sự thật rằng phần lớn các tác phẩm xuất bản được 1 năm chưa thể thu hút được một lượng trích dẫn đáng kể. Vì thế, việc không tính dữ liệu trong năm được xét sẽ đảm bảo sự cân bằng giữa tính chính xác và tính mới. Cách tính theo từng bài cũng tạo ra lợi thế nhất định khi đánh giá các tạp chí liên ngành. Mỗi bài viết sẽ được gắn vào từng ngành cụ thể trong hệ thống Web of Science, và chỉ được xét tới trong ngành đó.

Đây không phải lần đầu một hệ số tác động mới được giới thiệu bởi các nhà nghiên cứu trắc lượng khoa học hay các hệ thống chỉ mục. Về vấn đề chuẩn hóa theo ngành, hệ số Source Normalized Impact by Paper (SNIP) đã từng được Elsevier và Scopus sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia về xuất bản khoa học đều đánh giá JCI vẫn còn nhiều điểm cần mở hơn: tính minh bạch và khả năng tái xác lập kết quả. Đồng thời, liệu nó có bị sử dụng vô tội vạ hay không cũng vẫn cần thêm thời gian đánh giá. Khi JIF và phần nào đó là CiteScore vẫn đang được sử dụng một cách quen thuộc, cũng có thể JCI sẽ sớm trở trôi dần vào quên lãng như rất nhiều hệ số tác động khác.

Người đọc có thể tải toàn bộ báo cáo JCR 2021, có bao gồm cả JCI 2020, tại ĐÂY.

Tham khảo:

Clarivate. (2021). Introducing the Journal Citation Indicator. Clarivate. URL: https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper.pdf

Clarivate. (2020). Category Normalized Citation Impact (CNCI). Clarivate InCites Help. URL: https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-normalized-indicators.htm

Martin Szomszor. (2021). Introducing the Journal Citation Indicator: A new, field-normalized measurement of journal citation impact. Clarivate. URL: https://clarivate.com/blog/introducing-the-journal-citation-indicator-a-new-field-normalized-measurement-of-journal-citation-impact/

Phil Davis. (2021). Journal Citation Indicator. Just Another Tool in Clarivate’s Metrics Toolbox?. Scholarly Kitchen. URL: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2021/05/24/journal-citation-indicator/

Cathleen O’Grady. (2021). Journal impact factor gets a sibling that adjusts for scientific field. Science, doi:10.1126/science.abk2273


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):