CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lỗi tại Excel

SSHPA (14-07-2021) — Bài báo Association of Lesion Location and Depressive Symptoms Poststroke [1] được đăng vào tháng 1 năm 2021 trên tạp chí Stroke [JIF 2020 = 7.914; CiteScore 2020 = 12.7]. Chỉ vỏn vẹn 6 tháng sau, tác giả Julian Klingbeil (University of Leipzig Medical Center) và các cộng sự đã đề nghị tạp chí rút bài.

Thông báo rút bài trên tạp chí [2] cho biết đã có lỗi nghiêm trọng liên quan tới dữ liệu, dẫn tới kết quả của bài bị thay đổi. Lỗi này chỉ được phát hiện ra sau khi bài đã công bố, và ảnh hưởng nặng tới kết quả nên nhóm nghiên cứu đã yêu cầu rút bài.

RetractionWatch đã đưa tin về một bài nghiên cứu trên tạp chí với tiêu đề: “Ngẫm lại thì lỗi này thực sự ngu ngốc” [3].

Trả lời RetractionWatch, tác giả Julian Klingbeil cho biết vấn đề thực tế khá ngu ngốc. Dữ liệu được lưu trữ hoàn chỉnh trên cơ sở dữ liệu riêng của nhóm. Tuy nhiên, khi trích xuất thành file Excel để có thể chạy trên phần mềm thống kê thì một số cột Excel đã tự động sắp xếp lại.

Sự cố tuy rất đáng tiếc nhưng hành vi của tác giả Julian Klingbeil và các cộng sự xứng đáng được tôn vinh [4,5]. Một bài học khác mà các nhà nghiên cứu nên chú ý là nên cẩn thận kiểm tra những chu trình có tính chất tự động cao. Có thể một số hành vi tự động này sẽ làm ảnh hưởng tới sản phẩm mà ta nhận được.

Tài liệu tham khảo:

[1] Klingbeil, J. et al. (2021). Association of Lesion Location and Depressive Symptoms Poststroke. Stroke, 52(3), 830–837.

[2] Klingbeil, J. et al. (2021). Retraction of: Association of Lesion Location and Depressive Symptoms Poststroke. Stroke, 52(7), e485.

[3] Marcus, A. (2021). ‘In hindsight the mistake was quite stupid’: Authors retract paper on stroke. RetractionWatch. URL: https://retractionwatch.com/2021/07/13/in-hindsight-the-mistake-was-quite-stupid-authors-retract-paper-on-stroke/

[4] Vuong, Q. H. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(7811), 149.

[5] Vuong, Q. H. (2020). The limitations of retraction notices and the heroic acts of authors who correct the scholarly record: an analysis of retractions of papers published from 1975-2019. Learned Publishing, 33(2), 119-130.

Nguyễn Thanh Thanh Huyền


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):