CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Xuất bản mở sách chuyên đề về giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu

Khoa học và Phát triển (28/05/2021) —Mới đây, cuốn sách "Academic Contributions to the UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship" - ấn phẩm chính thức của số chuyên đề cùng tên - đã được xuất bản mở.

Thông thường, sau khi một số chuyên đề được xuất bản trên một tạp chí khoa học, nhà xuất bản sẽ phát hành lại số chuyên đề này dưới dạng sách chuyên khảo, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, thư viện, và độc giả có thêm tiếp cận với nội dung học thuật mà không phải thông qua việc phân phối tạp chí. Số chuyên đề cùng tên đã được xuất bản trên tạp chí Sustainability [JIF 2019 = 2.576; CiteScore 2019 = 3.2]; còn cuốn sách [1] hiện đã có thể truy cập miễn phí trên website của MDPI Books hoặc Google Books.

TS Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường Đại học Phenikaa) là người biên tập chính của cuốn sách, với sự trợ giúp tích cực của TS Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), và TS Trần Trung (Học viện Dân tộc). 

Bìa sách. Nguồn: mdpi.com

Việc khởi xướng và biên tập số chuyên đề này nhằm đóng góp học thuật cho Diễn đàn Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO năm 2019. Đây là sự kiện do UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức; bởi vậy, số chuyên đề hấp dẫn nhiều tác giả Việt tham gia đóng góp, với nhiều chủ đề giáo dục khác nhau.

Cuốn chuyên đề có tổng cộng 10 nghiên cứu đề cập các vấn đề khác nhau. Trong đó, bài viết đầu tiên [11] thảo luận về các cơ chế dẫn đến sự yêu thích, trung thành của du học sinh với quốc gia sở tại. Cũng liên quan tới cộng đồng sinh viên quốc tế, nhưng nghiên cứu [10] lại quan tâm tới sức khỏe tâm lý của sinh viên trong môi trường học tập đa văn hóa. Nhóm nghiên cứu [8,9] cung cấp các kết quả đáng chú ý về văn hóa đọc sách của học sinh Việt Nam. Các vấn đề tiếp cận giáo dục của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Trung Quốc [6] và Việt Nam [3] cũng được các nhà nghiên cứu thảo luận. Một số nghiên cứu khác khám phá các vấn đề về quản lý học thuật tại các trường đại học Việt Nam [5,7].

Ngoài ra, ấn phẩm còn chạm tới những vấn đề cấp thiết trong thời gian gần đây. Ví dụ, nghiên cứu hành vi học tập của học sinh Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID kéo dài, gây ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp giữa giáo viên và học sinh [2]. Đây có thể là tư liệu hữu ích để cán bộ ngành giáo dục và giáo viên tìm hiểu sự khác biệt về thói quen học tập từ xa giữa các học sinh trường tư và công, giữa học sinh ngành STEM và khoa học xã hội. Nói đến đây, trong tình hình học sinh, sinh viên phải học tập online trong thời gian dài, chúng ta cũng cần hiểu về năng lực kỹ thuật số của thế hệ trẻ [4], cũng như các yếu tố hữu ích hay cản trở sự phát triển năng lực kỹ thuật số của học sinh. 

Tài liệu tham khảo:

[1] Vuong, Q. H., Le, A. V., Tran, T. (Eds.). (2021). Academic Contributions to the UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship. Basel, Switzerland: MDPI.

[2] Tran, T., Hoang, A.-D., Nguyen, Y.-C., Nguyen, L.-C., Ta, N.-T., Pham, Q.-H., Pham, C.-X., et al. (2020). Toward Sustainable Learning during School Suspension: Socioeconomic, Occupational Aspirations, and Learning Behavior of Vietnamese Students during COVID-19. Sustainability, 12(10), 4195. DOI: 10.3390/su12104195

[3] Do, D.-N.-M., Hoang, L.-K., Le, C.-M., & Tran, T. (2020). A Human Rights-Based Approach in Implementing Sustainable Development Goal 4 (Quality Education) for Ethnic Minorities in Vietnam. Sustainability, 12(10), 4179. DOI: 10.3390/su12104179

[4] Tran, T., Ho, M.-T., Pham, T.-H., Nguyen, M.-H., Nguyen, K.-L. P., Vuong, T.-T., Nguyen, T.-H. T., et al. (2020). How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence from an Emerging Economy. Sustainability, 12(9), 3819. DOI: 10.3390/su12093819

[5] Tran, T., Trinh, T.-P.-T., Le, C.-M., Hoang, L.-K., & Pham, H.-H. (2020). Research as a Base for Sustainable Development of Universities: Using the Delphi Method to Explore Factors Affecting International Publishing among Vietnamese Academic Staff. Sustainability, 12(8), 3449. DOI: 10.3390/su12083449

[6] Su, A., He, W., & Huang, T. (2019). Sociocultural Adaptation Profiles of Ethnic Minority Senior High School Students in Mainland China: A Latent Class Analysis. Sustainability, 11(24), 6942. DOI: 10.3390/su11246942

[7] Pham, T. V., Nghiem, T. T., Nguyen, L. M. T., Mai, T. X., & Tran, T. (2019). Exploring Key Competencies of Mid-Level Academic Managers in Higher Education in Vietnam. Sustainability, 11(23), 6818. DOI: 10.3390/su11236818

[8] Le, T.-T.-H., et al. (2019). Reading Habits, Socioeconomic Conditions, Occupational Aspiration and Academic Achievement in Vietnamese Junior High School Students. Sustainability, 11(18), 5113. DOI: 10.3390/su11185113

[9] Tran, T., et al. (2019). The Relationship between Birth Order, Sex, Home Scholarly Culture and Youths’ Reading Practices in Promoting Lifelong Learning for Sustainable Development in Vietnam. Sustainability, 11(16), 4389. DOI: 10.3390/su11164389

[10] Nguyen, M.-H., Serik, M., Vuong, T.-T., & Ho, M.-T. (2019). Internationalization and Its Discontents: Help-Seeking Behaviors of Students in a Multicultural Environment Regarding Acculturative Stress and Depression. Sustainability, 11(7), 1865. DOI: 10.3390/su11071865

[11] Lai, S., Pham, H.-H., Nguyen, H.-K., Nguyen, T.-C., & Le, A.-V. (2019). Toward Sustainable Overseas Mobility of Vietnamese Students: Understanding Determinants of Attitudinal and Behavioral Loyalty in Students of Higher Education. Sustainability, 11(2), 383. DOI: 10.3390/su11020383
Nguyễn Thanh Thanh Huyền (Trường Đại học Phenikaa)


*Bài viết "Xuất bản mở sách chuyên đề về giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu" của tác giả Nguyễn Thanh Thanh Huyền được đăng tải lần đầu trên báo Khoa học và Phát triển tại địa chỉ URL: https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/xuat-ban-mo-sach-chuyen-de-ve-giao-duc-vi-su-phat-trien-ben-vung-va-cong-dan-toan-cau/2021052803142964p1c160.htm


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):