CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: 10 years one publication

Hành trình làm nghề nghiên cứu không hề dễ dàng với quá trình đào tạo khắc nghiệt cũng như yêu cầu ngặt nghèo. Tuy nhiên, nếu khi bắt đầu sự nghiệp mà lỡ mất một số thứ như công bố đầu tay thì liệu có phải là dấu hiệu cho sự lụi bại?
Phong cách làm việc của hai nhà nghiên cứu Joe Lyons Kincheloe và Paul Franklin Berliner. Dù trái ngược nhau nhưng cả hai đều để lại những tác phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Quan trọng là họ đều phải lao động rất miệt mài.