CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Abel Prize

Nhà toán học người Mỹ, Karen Uhlenbeck, đã chính thức được trao giải thưởng Abel 2019.
Nhà toán học Canada Robert Langlands được trao giải thưởng Abel năm 2018 ở tuổi 81.