CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: academic freedom

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phải công bố bao nhiêu tác phẩm để đạt được chức danh Giáo sư? Theo đuổi học vị Giáo sư liệu có là trở ngại đối với các nhà nghiên cứu (đặc biệt là nữ) trong việc lập gia đình và sinh con?
Tại các quốc gia châu Âu, các nhà khoa học và các trường đại học đang cảm thấy lo lắng vì sự tự do học thuật của họ có thể bị ảnh hưởng nặng nề.