CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Alan Krueger

Cuối tuần qua, kinh tế gia Alan Krueger, từng tham gia cố vấn cho cựu Tổng thống Mỹ Barrack Obama, đã từ trần ở tuổi 58. Bài viết xin được điểm lại các đóng góp lớn của ông với tư cách một nhà nghiên cứu kinh tế.