CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: algorithm

Trí tuệ nhân tạo, qua dạng thức “machine learning”, có thể tăng tốc quá trình nghiên cứu các bộ gien từ những kho dữ liệu lớn và giúp tìm ra các loài virus chưa từng biết tới trong khoa học.