CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Almetrics

Một nhà nghiên cứu năng suất cao có thể công bố hàng chục nghiên cứu mỗi năm. Đôi lúc, theo dõi từng công bố thôi cũng đã là một quá trình đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, công sức bỏ ra để chăm sóc những công bố khoa học đó sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho sự nghiệp của mỗi nhà nghiên cứu.
Liệu một bài báo nổi tiếng trên mạng xã hội có mang đến nhiều trích dẫn hơn? Nghiên cứu có nhiều trích dẫn thì có được xã hội chú ý không? Phân tích sự tương quan giữa số trích dẫn và điểm Almetrics của một nghiên cứu có thể nói lên được nhiều điều.