CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: AltMetric

Mạng xã hội và sức ảnh hưởng của nó là công cụ hữu hiệu giúp các nhà nghiên cứu đưa khoa học đến gần hơn nữa với công chúng.
Một bài World View của Maeve Cohen trên Nature (561: 151, 2018), tình cờ hay hữu ý được xuất bản vào đúng ngày 11-9-2018, ngày thủ đô kinh tế của nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới chia tay tòa tháp đôi kỳ vĩ.
Xuất bản bài khoa học là công việc tốn thời gian, công sức và cả tiền bạc. Đa phần các nghiên cứu kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và đến cả thập kỷ cũng có. Vì thế nghiên cứu của Ioannidis, Klavans và Boyack vừa đưa kết quả trên Nature ngày 12-9-2018 gây ngạc nhiên ghê gớm...