CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Altmetric Attention Scores

Liệu một bài báo nổi tiếng trên mạng xã hội có mang đến nhiều trích dẫn hơn? Nghiên cứu có nhiều trích dẫn thì có được xã hội chú ý không? Phân tích sự tương quan giữa số trích dẫn và điểm Almetrics của một nghiên cứu có thể nói lên được nhiều điều.