CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: artificial intelligence

YouTube, Facebook hay Twitter đang gặp phải cuộc khủng hoảng kiểm duyệt nội dung phức tạp.
Bài viết trình bày một vài quan điểm về việc tối giảm mối đe dọa đối với quyền riêng tư và tự do lựa chọn trong kỉ nguyên data.
Phòng lab OpenAI tạo ra một chú AI phức tạp đến nỗi
Nền tảng tìm kiếm kháng thể được hậu thuẫn bởi Google hướng đến góp phần đẩy mạnh các phát kiến trong nghiên cứu y sinh.
Một số nhà xuất bản lớn đang thử ứng dụng công nghệ A.I. để hỗ trợ bình duyệt khoa học.