CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: artificial intelligence

Nền tảng tìm kiếm kháng thể được hậu thuẫn bởi Google hướng đến góp phần đẩy mạnh các phát kiến trong nghiên cứu y sinh.
Một số nhà xuất bản lớn đang thử ứng dụng công nghệ A.I. để hỗ trợ bình duyệt khoa học.
Điều kiện hiện có đã tác động tích cực đến sự phát triển của công nghệ máy tính trong xử lí hình ảnh. Tuy nhiên, liệu hình ảnh chúng ta thấy có thực sự là thật?
Truyện ngắn Mobile hack được viết bởi Zack Lux, đăng trên chuyên mục Futures của tạp chí Nature (562: 300, 2018, doi:10.1038/d41586-018-06962-5).