CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: artificial intelligence

Liệu trí thông minh nhân tạo có thể thực hiện các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, ví dụ như làm phim?
Các nhà nghiên cứu người Hàn Quốc đang phát triển một trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dự đoán mức độ thành công của một bộ phim dựa trên nội dung của nó.
YouTube, Facebook hay Twitter đang gặp phải cuộc khủng hoảng kiểm duyệt nội dung phức tạp.
Bài viết trình bày một vài quan điểm về việc tối giảm mối đe dọa đối với quyền riêng tư và tự do lựa chọn trong kỉ nguyên data.
Phòng lab OpenAI tạo ra một chú AI phức tạp đến nỗi