CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Bê bối Facebook

YouTube, Facebook hay Twitter đang gặp phải cuộc khủng hoảng kiểm duyệt nội dung phức tạp.
Từ vụ bê bối về lạm dụng dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook, Nature đã lên tiếng về yêu cầu theo dõi sát sao hơn về chuẩn đạo đức đối với những nghiên cứu sử dụng dữ liệu trên mạng.