CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Ben Lecomte

Hành trình bơi xuyên Thái Bình Dương của nhà bơi lội kì cựu Ben Lecomte đang diễn ra. Đồng hành cùng với Lecomte là các nhà khoa học đang nghiên cứu về rác thải trên biển.