CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Big Data

Điều kiện hiện có đã tác động tích cực đến sự phát triển của công nghệ máy tính trong xử lí hình ảnh. Tuy nhiên, liệu hình ảnh chúng ta thấy có thực sự là thật?
Những nỗ lực chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu lớn về Trái Đất phục vụ khoa học
Các thông số dữ liệu được sản xuất từ các trận đấu thể thao ngày một nhiều hơn và phức tạp hơn. Vì thế công nghệ big data và machine learning sẽ mang đến những giải pháp cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.