CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Bitcoin

Dựa trên trình tìm kiếm Google, hai bạn sinh viên trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với thầy giáo đã công bố dự đoán về lợi nhuận và khối lượng giao dịch của đồng tiền ảo trên tạp chí Financial Innovation.