CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Blockchain

Tập đoàn viễn thông KT Corp của Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh công nghệ giấy điện tử dựa trên blockchain để thúc đẩy bảo vệ môi trường.
Dựa trên trình tìm kiếm Google, hai bạn sinh viên trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với thầy giáo đã công bố dự đoán về lợi nhuận và khối lượng giao dịch của đồng tiền ảo trên tạp chí Financial Innovation.