CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: book

Đọc lướt sách trên các thiết bị điện tử cho thấy một số ảnh hưởng tới cách tư duy của con người.
Nghiên cứu mới trên PNAS cho thấy tuổi thơ khó khăn ảnh hưởng đến sự minh mẫn của trí tuệ khi về già.
Giáo sư triết học Massimo Pigliucci, City College of New York, bàn về của các đầu sách khoa học và triết học dành cho trẻ nhỏ trong xã hội hiện nay.
Nghiên cứu mới đây phân tích bộ dữ liệu đồ sộ đã cho thấy việc tiếp xúc với môi trường học thuật ngay từ nhỏ có ảnh hưởng thực tế đến sự phát triển các kĩ năng như đọc hiểu hay tính toán khi trưởng thành như thế nào.