CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Cách mạng công nghiệp 4.0

Từ vụ bê bối về lạm dụng dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook, Nature đã lên tiếng về yêu cầu theo dõi sát sao hơn về chuẩn đạo đức đối với những nghiên cứu sử dụng dữ liệu trên mạng.