CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: chất lượng khoa học

Có những khuôn mặt gây cho chúng ta ấn tượng về bác học, sự uyên bác, trí tuệ. Các nhà nghiên cứu đã công bố trên PNAS về vấn đề tương tự, với kết quả cho thấy loại định kiến này có khả năng gây ra các thiên kiến sai lệch đáng kể.