CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: child development

Nghiên cứu mới điều tra kĩ lưỡng về mối quan hệ giữa nhìn màn hình và sức khỏe con người.
Nghiên cứu đã chỉ ra hệ quả có hại về tinh thần, thể chất, cảm xúc và đặc biệt là kết quả học tập của việc dạy dỗ trẻ bằng cách đánh mắng.
Giáo sư triết học Massimo Pigliucci, City College of New York, bàn về của các đầu sách khoa học và triết học dành cho trẻ nhỏ trong xã hội hiện nay.
Dinh dưỡng và môi trường tại nhà có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ.