CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: child development

Nghiên cứu mới sử dụng phương pháp tham số và phi tham số tìm hiểu tác động của tín dụng vi mô đối với giáo dục trẻ em ở Việt Nam.
Nghiên cứu mới về việc học tập thông qua sử dụng máy tính bảng của trẻ em tại Việt Nam. Kết quả phân tích chỉ ra Việt Nam vẫn chưa xây dựng được hệ sinh thái công nghệ phù hợp cho việc áp dụng công nghệ cho sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là các em ở độ tuổi mẫu giáo.
7/10 tác giả trong nghiên cứu mới trên Humanities hiện đang "công tác" tại Trường tiểu học số 28, Wroclaw, Ba Lan.
Nghiên cứu mới về bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ở nhóm trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số tại Ethiopia, Peru, Ấn Độ và Việt Nam.
Nghiên cứu mới điều tra kĩ lưỡng về mối quan hệ giữa nhìn màn hình và sức khỏe con người.