CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: childhood

Nghiên cứu mới về việc học tập thông qua sử dụng máy tính bảng của trẻ em tại Việt Nam. Kết quả phân tích chỉ ra Việt Nam vẫn chưa xây dựng được hệ sinh thái công nghệ phù hợp cho việc áp dụng công nghệ cho sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là các em ở độ tuổi mẫu giáo.
Nghiên cứu mới trên PNAS cho thấy tuổi thơ khó khăn ảnh hưởng đến sự minh mẫn của trí tuệ khi về già.
Nghiên cứu đã chỉ ra hệ quả có hại về tinh thần, thể chất, cảm xúc và đặc biệt là kết quả học tập của việc dạy dỗ trẻ bằng cách đánh mắng.
Giáo sư triết học Massimo Pigliucci, City College of New York, bàn về của các đầu sách khoa học và triết học dành cho trẻ nhỏ trong xã hội hiện nay.
Nghiên cứu mới đây phân tích bộ dữ liệu đồ sộ đã cho thấy việc tiếp xúc với môi trường học thuật ngay từ nhỏ có ảnh hưởng thực tế đến sự phát triển các kĩ năng như đọc hiểu hay tính toán khi trưởng thành như thế nào.