CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: chim chào mào

Bọn chào mào lại đến ăn quả dâu. Ngày nắng cũng đến, ngày mưa cũng chẳng ngại.
Tiếng chim hót sớm mai trên vòm lá cây dâu trĩu quả. Vơi bớt nỗi lo nặng trĩu mùa dịch COVID-19 lúc tháng 3-2020.