CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Chinese science

Trung Quốc công bố chính sách thắt chặt kỉ luật khoa học mới. Các nhà nghiên cứu vi phạm đạo đức có thể sẽ mất các quyền lợi xã hội.
Trong giai đoạn 2013–2016, trường Đại học Thanh Hoa sản xuất ra nhiều công trình thuộc top 1% trích dẫn ở ngành toán và máy tính nhiều hơn bất kì trường đại học nào trên thế giới. Đó là thành quả từ sự đầu tư và cải cách hợp lí của trường cũng như chính phủ Trung Quốc.
Các nhà nghiên cứu cần nguồn tài chính để hoàn thành công việc, và sống nữa. Sau đây là một quan sát nho nhỏ, nhưng rất đáng suy nghĩ về sự lớn mạnh của khoa học Trung Quốc.