CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Chinese social credit

Trung Quốc công bố chính sách thắt chặt kỉ luật khoa học mới. Các nhà nghiên cứu vi phạm đạo đức có thể sẽ mất các quyền lợi xã hội.